Mijn Wooninvest
inloggen

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commisarissen (RvC) is intern toezichthouder van WoonInvest. Er wordt door de raad gekeken of wij invulling geven aan onze maatschappelijke opgave, verstandig financieel handelen en integer en transparant handelen. De raad is daarnaast ook raadgever en sparringpartner voor het bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd. Tot slot is de raad ook de werkgever van de bestuurder van WoonInvest. De raad is aanspreekbaar op deze taken en toegankelijk.

De raad kent drie commissies. De auditcommissie adviseert de voltallige raad over financiële zaken en het functioneren van de accountant. De selectie- en remuneratiecommissie coördineert en adviseert over de rol van de raad als werkgever. De vastgoedcommissie adviseert de raad op het gebied van investerings- en vastgoedprojecten. 

WoonInvest is lid van de VTW, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Maak kennis met onze RvC:

Twee van de leden van de RvC zijn voorgedragen door Huurdersvereniging Respectus.

Relevante documenten: