Mijn Wooninvest
inloggen

Mijn privacy

Mijn privacy

Wij bieden betaalbare woningen van passende kwaliteit. Om ons werk goed te kunnen doen, verwerken wij persoonsgegevens.

Wij vinden uw privacy belangrijk:

  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we uw persoonsgegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen;
  • Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen;
  • Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens.

Heeft uw vragen over uw privacy bij WoonInvest of wilt u camerabeelden inzien en/of laten wissen? Stuur een e-mail aan privacy@wooninvest.nl.