Mijn Wooninvest
inloggen

Huisbewaarderschap

Huisbewaarderschap

Gaat u voor werk, studie, ziekte, opname voor verpleging, verblijf in de gevangenis of een wereldreis naar een andere woon- of verblijfplaats in Nederland of in het buitenland? Met huisbewaring kunt u iemand anders legaal in uw woning laten wonen, gedurende maximaal één jaar.  Het is belangrijk om dit goed te regelen omdat u anders het risico loopt uw woning kwijt te raken. 

Wat is een huisbewaarder?

Een huisbewaarder is een persoon die, met instemming van WoonInvest, tijdelijk voor de woning van de hoofdhuurder zorgt en daar verblijft tijdens afwezigheid van de hoofdbewoner. Huisbewaring duurt minimaal 3 en maximaal 12 maanden. Tussen WoonInvest en de huisbewaarder ontstaat geen huurovereenkomst. De huisbewaarder kan ook geen beroep doen op huurbescherming en komt niet in aanmerking voor huurtoeslag. De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap. 

Einde huurcontract bij een niet tijdige terugkeer van de hoofdbewoner

Mocht de hoofdhuurder na afloop van de huisbewaarderschapsperiode niet tijdig zijn teruggekeerd in de woning, dan eindigt het huurcontract met de hoofdhuurder. Blijft de huisbewaarder in de woning, dan is er sprake van illegale bewoning en starten wij een ontruiming.