Mijn Wooninvest
inloggen

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren

Ik huur een woning in een VvE-woongebouw, wat betekent dit voor mij?

In sommige woongebouwen verkoopt WoonInvest appartementen. Er is dan een vereniging van eigenaren (VvE) opgericht. Als er een VvE is, besluit WoonInvest niet meer alleen, maar samen met alle VvE-leden (particuliere eigenaren) over zaken als onderhoud, beheer en leefregels. Besluiten worden door stemming genomen in de algemene ledenvergadering, die wettelijk minimaal één keer per jaar gehouden wordt. Dit brengt voor u als huurder enkele veranderingen met zich mee, maar het belangrijkste is: u behoudt de rechten die u heeft als huurder en u bent onze klant. 

Onderhoud en beheer

Elke koper van een appartement is mede-eigenaar van het woongebouw. Alle eigenaren zijn samen verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Hiervoor betalen zij maandelijks een bijdrage aan de VvE. U betaalt niet mee aan de VvE, dat doet WoonInvest als eigenaar.

De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van:

  • het gebouw (bijvoorbeeld dak, gevels en kozijnen)
  • de gezamenlijke of algemene ruimten (bijvoorbeeld hal en trappenhuis)
  • installaties (bijvoorbeeld standleidingen, riolering en liften)

In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering besluiten de VvE-leden door stemming welk onderhoud er per jaar wordt uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid WoonInvest

WoonInvest neemt binnen de VvE een bijzondere positie in. Enerzijds is zij eigenaar van meerdere woningen, anderzijds heeft zij natuurlijk in de eerste plaats verplichtingen naar de huurders. WoonInvest is een woningcorporatie en behartigt de belangen van de huurders in de vergaderingen. Is er een bewonerscommissie in uw pand gevormd, dan kan zij WoonInvest helpen deze belangen te kennen en te vertolken

Reparatieverzoeken

WoonInvest blijft verantwoordelijk voor reparatieverzoeken in uw woning. Voor reparaties in de algemene ruimten is de VvE verantwoordelijk. Voor beide zaken neemt u contact op met onze onderhoudsdienst. Mocht er werk in de algemene ruimte moeten plaatsvinden, dan zal onze onderhoudsdienst de VvE-beheerder inschakelen.

Schoonmaak algemene ruimten

Als er in de algemene ruimten wordt schoongemaakt dan regelt de VvE dit. De VvE controleert de uitvoering. Met klachten en suggesties over de schoonmaak kunt u als huurder terecht bij WoonInvest.

Woon- en leefregels voor kopers én huurders

Als een woongebouw meerdere eigenaren krijgt, komt er een zogenoemde splitsingsakte met woonregels. In aanvulling hierop kan de VvE een huishoudelijk reglement opstellen. Hierin staan de leefregels die ervoor zorgen dat iedereen plezierig en veilig woont. Deze woon- en leefregels gelden voor alle bewoners in een woongebouw. Dus ook voor u als huurder. WoonInvest zorgt ervoor dat de regels aansluiten op de huurvoorwaarden.

Servicekosten

Als huurder betaalt u geen bijdrage aan de VvE. U betaalt wel servicekosten aan WoonInvest. De VvE-leden kunnen voorstellen het servicekostenpakket aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het vaker schoonmaken van de algemene ruimten. Zo’n aanpassing kan gevolgen hebben voor de hoogte van de servicekosten. Wij vragen in dat geval altijd eerst de mening van onze huurders. Is 70% van de huurders of meer akkoord? Dan stemmen wij voor. Anders stemmen wij tegen.

Overlast in een VvE?

Heeft u overlast van uw buren? U heeft dezelfde rechten als wanneer u in een woongebouw met alleen huurwoningen zou wonen. Ga altijd eerst het gesprek aan met de overlastgever. Omgekeerd kunnen eigenaars het VvE-bestuur ook vragen op te treden tegen overlast veroorzaakt door huurders.