Mijn Wooninvest
inloggen

Serviceovereenkomst huurdersonderhoud

Serviceovereenkomst huurdersonderhoud

Een serviceovereenkomst huurdersonderhoud voor al het klein en dagelijks onderhoud

Wanneer u een serviceovereenkomst afsluit bij WoonInvest, bent u voor een klein bedrag per maand af van de kleine reparaties die anders voor uw eigen rekening zijn. Een serviceovereenkomst houdt in dat de dagelijkse gebreken aan uw woning snel en vakkundig worden hersteld. Het gaat om gebreken die vallen onder het klein en dagelijks onderhoud van uw woning, zaken die u anders zelf moet herstellen en betalen.

Met deze overeenkomst besteedt u de zorg en risico’s van deze onderhoudsverplichtingen uit. Het bespaart u veel kosten en tijd. Denk bijvoorbeeld aan materiaalkosten, voorrijdkosten van de onderhoudsdienst en loonkosten.

In onze brochure 'WoonInvest Reparaties en Onderhoud' leest u wat de voorwaarden zijn en wat er wel en wat niet onder de serviceovereenkomst huurdersonderhoud valt.

Wat kost een serviceovereenkomst?

U sluit een serviceovereenkomst bij WoonInvest af voor € 7,32 per maand (prijspeil 2024). U doet dat altijd voor minimaal 12 maanden. Het maandtarief wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, gebaseerd op kostenontwikkelingen in de onderhoudsbranche.

Serviceovereenkomst opzeggen?

U kunt altijd per het einde van de maand de serviceovereenkomst opzeggen. Dit kan echter pas twaalf maanden nadat de serviceovereenkomst is aangegaan. Wilt u uw serviceovereenkomst opzeggen, dan ontvangen wij graag per e-mail of per briefpost de volgende gegevens:

  • Uw volledige naam;
  • De adresgegevens van de woning;
  • Uw IBAN (bankrekeningnummer);
  • Per welke datum u de serviceovereenkomst wilt beeïndigen.