Mijn Wooninvest
inloggen

Sociale huur

Sociale huur

Wat is een sociale huurwoning?

Het huurcontract is sociaal als de netto huur bij aanvang van het contract onder de € 879,66 per maand is (prijspeil 2024). Vaak is huurtoeslag mogelijk, maar dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op www.toeslagen.nl of bel de Belastingtelefoon op 0800 0543.

Passend toewijzen

Als u recht heeft op huurtoeslag dan kunt u alleen voor een woning in aanmerking komen die past bij uw inkomen. Dat heet ‘passend toewijzen’. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen en andersom, dat hogere inkomens in te goedkope woningen gaan wonen.

Toewijzing

Onze huurwoningen worden verdeeld volgens bepaalde regels. Deze regels hebben betrekking op onder andere leeftijd, inkomen of eisen ten aanzien van de gezinssamenstelling en kennen een wettelijke basis of zijn er op verzoek van de gemeente.

Interesse om een woning te huren?

Wanneer u voor een sociale huurwoning in aanmerking wilt komen, dan is het van belang dat u zich eerst inschrijft als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden.
WoonInvest biedt al haar beschikbare sociale huurwoningen via Woonnet Haaglanden aan, samen met 14 andere woningcorporaties in de Den Haag, Westland, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Delft, Wassenaar, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk.