Mijn Wooninvest
inloggen

Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar wordt de huur per 1 juli aangepast.

WoonInvest bepaalt de huurverhoging aan de hand van haar huurbeleid. Hierbij zijn de jaarlijkse bepalingen van de overheid leidend. De hoogte wordt bepaald door WoonInvest in overleg met huurdersvereniging Respectus.

In april ontvangt u van ons een voorstel

Eind april stuurt WoonInvest een brief naar alle huurders met het huurverhogingsvoorstel. In deze brief staat het bedrag van de huurverhoging. WoonInvest ziet betaalbaarheid als haar belangrijkste opgave en maakt meestal geen gebruik van de maximale ruimte voor huurverhoging. Doel is een passende relatie tussen prijs en kwaliteit. Wij passen inkomensafhankelijke huurverhoging toe vanaf een bepaald inkomen, om lagere inkomens te sparen. 

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de verhoging, dan kunt u voor 1 juli schriftelijk bezwaar bij ons maken. Wij bekijken dan of er redenen zijn om dit aan te passen. Wijst WoonInvest uw bezwaar af, maar blijft u het hiermee oneens, dan kunt u het bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Dit kan niet bij een geliberaliseerde woning. Als een huurder geen bezwaar indient en toch de huurverhoging niet betaalt, dan kan WoonInvest de Huurcommissie inschakelen. Op de website van de huurcommissie kunt u een blanco bezwaarschrift downloaden.

Hoe werkt de Huurcommissie?

Voor een procedure bij de Huurcommissie betaalt u € 25. Dit bedrag heet de leges. Bij de start van de procedure betaalt u dit bedrag vooruit. Wordt u in het gelijk gesteld, dan krijgt u dit voorschot terug. Wordt u niet in het gelijk gesteld, of gedeeltelijk, dan krijgt u niets of een gedeelte van het bedrag terug.

Voor meer informatie kunt u het Secretariaat van de Huurcommissie bellen op 0800 488 72 43.

Veelgestelde vragen

Wij raden u aan om altijd het nieuwe huurbedrag te betalen, inclusief de huurverhoging. Krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan krijgt u van ons terug wat u teveel heeft betaald.

U kunt ervoor kiezen de oude huurprijs te blijven betalen, dat mag volgens de wet. U loopt dan wel het risico dat u bij een beslissing in uw nadeel een flink bedrag extra in een keer moet bijbetalen.