Mijn Wooninvest
inloggen

Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar past WoonInvest de huur per 1 juli aan

WoonInvest bepaalt de huurverhoging aan de hand van haar huurregels. Hierbij zijn de jaarlijkse bepalingen van de overheid leidend. De hoogte wordt bepaald door WoonInvest in overleg met huurdersvereniging Respectus.

In april ontvangt u van ons een voorstel

Eind april stuurt WoonInvest een brief naar alle huurders met het huurverhogingsvoorstel. In deze brief staat het bedrag van de huurverhoging met een toelichting. WoonInvest ziet betaalbaarheid als haar belangrijkste opgave en maakt meestal geen gebruik van de maximale ruimte voor huurverhoging. Doel is een passende relatie tussen prijs en kwaliteit. Wij passen inkomensafhankelijke huurverhoging toe vanaf een bepaald inkomen, om de lagere inkomens te sparen. 

Ik wil bezwaar maken tegen het voorstel voor huuraanpassing

Tot 1 juli kunt u een brief met bezwaren bij WoonInvest inleveren. Gebruik hiervoor het formulier ‘Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging – zelfstandige woonruimte’ van de Huurcommissie. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaarbrief dan vragen wij verplicht advies aan de Huurcommissie. Vindt de Huurcommissie ons voorstel tot huuraanpassing redelijk, dan betaalt u alsnog de hogere huur. Daarnaast betaalt u eenmalig een vergoeding van € 25,00 voor de werkzaamheden van de Huurcommissie. Vindt de Huurcommissie ons voorstel voor huur- aanpassing niet redelijk, dan stelt de huurcommissie voor u een lagere huur vast.

Voor meer informatie kunt u het Secretariaat van de Huurcommissie bellen op 0800 488 72 43.

Heeft u tijdelijk geen of minder werk door de coronacrisis en kunt u daardoor de huur niet op tijd betalen?

Wij realiseren ons dat sommige huurders financieel getroffen zijn door deze bijzondere situatie en daardoor de huur niet meer volledig kunnen betalen. Als dit voor u geldt, neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice via 070 301 11 00. WoonInvest bedacht passende oplossingen om huurders te helpen die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen. In veel gevallen bieden wij een bijzondere betalingsregeling aan, zonder aanvullende kosten. Soms is het zelfs mogelijk dat wij uw huurprijs verlagen. Hiervoor stelde WoonInvest een eigen regeling vast.

#woningwaarderingspunten #huishoudinkomen #huishoudverklaring #huurtoeslag #liberalisatiegrens

Veelgestelde vragen

Dat heeft meerdere redenen. De coronacrisis treft lang niet al onze huurders in financiële zin. WoonInvest is een maatwerk woningcorporatie en juist met voldoende huurinkomsten kunnen wij ervoor zorgen dat wij huurders die onze hulp nu wel nodig hebben ook daadwerkelijk kunnen helpen.

Daarnaast hebben wij deze inkomsten nodig om doorlopend te investeren in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Zo bouwen we de benodigde nieuwe sociale woningen bij om de wachtlijsten te ontlasten. En zo kunnen wij ook in de toekomst de prijs en kwaliteit van onze woningen in balans houden.

 

Dat kan verschillende redenen hebben. Iedere huurovereenkomst is een individuele afspraak tussen de huurder en WoonInvest. Het heeft dus geen zin om uw huur te vergelijken met die van andere huurders, zoals uw buren.

De huurprijs kan anders zijn doordat:

 • uw buren al heel lang in de woning wonen. Gaan zij verhuizen? Dan bepalen wij voor die woning een nieuwe huurprijs;
 • uw woning is aangepast. Uw woning heeft bijvoorbeeld dubbelglas en de woning van uw buren niet;
 • wij de woning verhuren aan mensen met een laag inkomen. Dat heet passend toewijzen;
 • de regels en wetten zijn veranderd.

Ik woon in een sociale huurwoning
Elk jaar stelt de overheid vast met hoeveel procent de huurprijs voor sociale huurwoningen verhoogd mag worden.

De huur van zelfstandige huurwoningen mag per 1 juli 2020 maximaal worden verhoogd met:

 • 5,1% voor huishoudinkomens tot en met € 43.574 (inkomensjaar 2018)
 • 6,6% voor huishoudinkomens boven € 43.574 (inkomensjaar 2018)

WoonInvest ziet betaalbaarheid als haar belangrijkste opgave en maakt meestal geen gebruik van de maximale ruimte voor huurverhoging. Doel is een passende relatie tussen prijs en kwaliteit. Wij passen inkomensafhankelijke huurverhoging toe vanaf een bepaald inkomen, om de lagere inkomens te sparen.

Ik woon in een vrije sector huurwoning
Er is geen wettelijk maximum aan de huuraanpassing van een vrije sector huurwoning. De huurverhoging is afhankelijk van wat wij met u in het huurcontract hebben afgesproken.

Ik huur wat anders bij WoonInvest
Er is geen wettelijk maximum aan de huuraanpassing van overige objecten. De huurverhoging is afhankelijk van wat wij met u in het huurcontract hebben afgesproken.

Daarvoor zijn twee zaken van belang. De ingangsdatum van uw huurovereenkomst en de kale huurprijs die u op dat moment betaalde. U vergelijkt de kale huurprijs die u bij aanvang van het huurcontract betaalde met onderstaande lijst met de liberalisatiegrenzen.

Lag uw toenmalige kale huurprijs onder de liberalisatiegrens die op dat moment gold?
Dan valt uw woning onder het woningwaarderingspuntenstelsel. Is uw huurcontract ingegaan voordat er een liberalisatiegrens bestond (voor 1989), dan valt uw woning ook onder het woningwaarderingspuntenstelsel.

Liberalisatiegrenzen voor (nieuwbouw) woningen die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor het eerst zijn verhuurd:

 • 1 juli 1989 ƒ 750,‑
 • 1 juli 1990 ƒ 775,‑
 • 1 juli 1991 ƒ 820,‑
 • 1 juli 1992 ƒ 865,42
 • 1 juli 1993 ƒ 913,33

Liberalisatiegrenzen voor alle huurwoningen vanaf 1 juli 1994:

 • 1 juli 1994 ƒ 963,75
 • 1 juli 1995 ƒ 1.007,50
 • 1 juli 1996 ƒ 1.047,92
 • 1 juli 1997 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1998 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1999 ƒ 1.107,‑
 • 1 juli 2000 ƒ 1.149,-
 • 1 juli 2001 ƒ 1.193,-
 • 1 juli 2002 € 565,44
 • 1 juli 2003 € 585,24
 • 1 juli 2004 € 597,54
 • 1 juli 2005 € 604,72
 • 1 juli 2006 € 615,01
 • 1 juli 2007 € 621,78
 • 1 juli 2008 € 631,73
 • 1 juli 2009 € 647,53
 • 1 januari 2011 € 652,52
 • 1 januari 2012 € 664,66
 • 1 januari 2013 € 681,02
 • 1 januari 2014 € 699,48
 • 1 januari 2015 € 710,68
 • 1 januari 2016 € 710,68
 • 1 januari 2017 € 710,68
 • 1 januari 2018 € 710,68
 • 1 januari 2019 € 720,42
 • 1 januari 2020 € 737,14
 • 1 januari 2021 € 752,33

Het huishoudinkomen bestaat uit het totaal van de gezamenlijke geregistreerde inkomens van alle bewoners van de woning. Van inwonende jongeren die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar zijn, wordt alleen het inkomen boven het minimumloon 2018 (€ 20.450) meegeteld.

In een belastingaanslag is het geregistreerde inkomen het verzamelinkomen: het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang (box 2) en uit sparen en beleggen (box 3). Als u geen aangifte heeft gedaan, bestaat het geregistreerde inkomen uit het belastbaar jaarloon.

Meer informatie over het huishoudinkomen.

Wij vragen bij de Belastingdienst een inkomensindicatie op over het jaar 2019. De Belastingdienst geeft ons geen gespecificeerde inkomensgegevens. Wel een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Als de huuraanpassing hoger uitkomt dan 5,1% voegen wij deze verklaring bij het voorstel tot huuraanpassing. WoonInvest bewaart de verklaring van uw huishoudinkomen niet.

Mag WoonInvest die gegevens wel opvragen?
Ja, de Rijksoverheid heeft de 'Wet gegevensverstrekking Belastingdienst' goedgekeurd. Wij maken hier gebruik van.

Welke gegevens krijgt WoonInvest van de Belastingdienst?
Wij kunnen een inkomensindicatie opvragen voor onze huurwoningen waarvan de maximale huurprijs nog niet is bereikt. Dit is op basis van het aantal woningwaarderingspunten per 1 juli 2020. De Belastingdienst geeft ons geen gespecificeerde inkomensgegevens. Ook geeft de Belastingdienst geen persoonsgegevens van de leden van uw huishouden.

In de meeste gevallen zijn de huishoudinkomens van 2018 definitief vastgesteld door de Belastingdienst. De huishoudinkomens over 2019 worden pas in het midden van 2020 op zijn vroegst vastgesteld.

Dan kunt u bij ons een bezwaarbrief indienen. Gebruik hiervoor altijd het formulier van de Huurcomissie.

Let op: Bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging is alleen zinvol als de voorgestelde huuraanpassing hoger is dan 5,1%. Indien dit van toepassing is sturen wij altijd een 'Verklaring inkomensindicatie voor de inkomensafhankelijke huurverhoging’ van de Belastingdienst mee met ons voorstel voor huuraanpassing.


U kunt op basis van de volgende gronden een bezwaarbrief bij ons indienen:

 • De voorgestelde kale huur is hoger dan de maximaal toegestane huurprijs
 • De kale huur is tijdelijk verlaagd door de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken

Is uw voorstel voor huuraanpassing 5,2% of hoger dan kunt u ook op basis van de volgende gronden een bezwaarbrief bij ons indienen:

 • De ‘Verklaring inkomensindicatie voor de inkomensafhankelijke huurverhoging’ van de Belastingdienst klopt niet:
  • Mijn huishoudinkomen in 2018 was lager dan € 43.574
  • Mijn huishoudinkomen in 2019 was lager dan € 43.574
  • Het aantal personen op de inkomensindicatie klopt niet
  • Mijn huishouden bestaat uit meer dan drie personen
 • Eén of meer leden van het huishouden heeft vóór 1 juli 2020 de AOW-grechtige leeftijd bereikt
 • Eén of meer leden van het huishouden behoort tot de aangewezen groep chronisch zieken of gehandicapten met (zorg)indicatie, WVG/WMO, mantelzorgcompliment of blindheid. 

Let op: Tot 1 juli kunt u een brief met bezwaren bij WoonInvest inleveren. Gebruik hiervoor altijd het formulier van de Huurcommissie.

 

Nee. dat is helaas niet mogelijk. 

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw woning onderhouden, dan kunt u een klacht bij ons indienen.  

Wij raden u aan om altijd het huurbedrag te betalen, inclusief de huurverhoging. Krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan krijgt u van ons terug wat u teveel heeft betaald.

U kunt ervoor kiezen de oude huurprijs te blijven betalen, dat mag volgens de wet. U loopt dan wel het risico dat u bij een beslissing in uw nadeel een flink bedrag extra in een keer moet bijbetalen.

Nee, dat mogen wij niet. De kale huurprijs kan nooit hoger zijn dan de maximaal toegestane kale huur. 

De maximaal toegestane kale huur bepalen wij aan de hand van de woningwaarderingspunten (zie ons voorstel huuraanpassing) en de tabel in bijlage III van de 'Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze tabel wordt ieder jaar door het ministerie aangepast.

 

De maximaal toegestane huurprijs bepalen wij aan de hand van uw woningwaarderingspunten. Met deze punten wordt de kwaliteit van een huurwoning uitgedrukt.

Elke woning krijgt punten voor:

 • de woonoppervlakte;
 • de voorzieningen;
 • de energiezuinigheid van de woning;
 • de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken).

In het algemeen geldt: hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger het aantal woningwaarderingspunten. Bij elk puntentotaal hoort een maximaal toegestane huur.

Ja, dat is mogelijk. Er zijn onder andere punten voor de oppervlakte van de woning, de voorzieningen in de woning en de tuin of balkon. Maar ook voor de energieprestatie en de WOZ-waarde. De WOZ-waarde kan elk jaar veranderen. Daardoor kan ook het aantal punten elk jaar veranderen.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de inkomensgrenzen aangepast waardoor meer huurders recht hebben op huurtoeslag. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. U kunt zelf berekenen of u recht heeft op huurtoeslag.  

Let op: Ontvangt u al huurtoeslag dan hoeft u niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.