Mijn Wooninvest
inloggen

Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

WoonInvest bepaalt de huurverhoging aan de hand van haar huurregels. Hierbij zijn de jaarlijkse bepalingen van de overheid leidend. De hoogte wordt bepaald door WoonInvest in overleg met huurdersvereniging Respectus.

In april ontvangt u van ons een 'Voorstel huuraanpassing 2024' die ingaat op 1 juli 2024

Eind april stuurt WoonInvest een brief naar alle huurders met het huurverhogingsvoorstel. In deze brief staat het bedrag van de huurverhoging met een toelichting. Wij passen de huren aan om de kwaliteit van woningen en wijken te behouden en te verbeteren.
Wij passen inkomensafhankelijke huurverhoging toe vanaf een bepaald inkomen, om de lagere inkomens te sparen. 

Met hoeveel procent verhogen wij de huren in 2024?

screenshot-bijlage-voorstel-huuraanpassing-2024.jpg

Passen wij wel de juiste huurverhoging toe?

Op de onafhankelijke website van de Woonbond kunt u eenvoudig zelf controleren of wij de juiste inkomensafhankelijke huuraanpassing voor sociale huurcontracten toepassen. 

Ik wil bezwaar maken tegen het voorstel voor huuraanpassing in 2024

Tot 1 juli kunt u een brief met bezwaren bij WoonInvest inleveren. Gebruik hiervoor altijd het formulier bezwaarschrift van de Huurcommissie. U kunt dit digitaal invullen en ondertekenen met Acrobat Reader. Wilt u liever een exemplaar op papier om met de hand in te vullen? Onze klantenservice helpt u graag verder.

Twijfelt u of bezwaar maken nut heeft? De veelgestelde vragen onder aan deze pagina geven u veel extra informatie.

Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar dan vragen wij verplicht advies aan de Huurcommissie. Vindt de Huurcommissie ons voorstel tot huuraanpassing redelijk, dan betaalt u alsnog de hogere huur. Daarnaast betaalt u eenmalig een vergoeding van € 25,00 voor de werkzaamheden van de Huurcommissie. Vindt de Huurcommissie ons voorstel voor huuraanpassing niet redelijk, dan stelt de huurcommissie voor u een lagere huur vast.

Voor meer informatie kunt u het secretariaat van de Huurcommissie bellen op 0800 488 72 43.

#woningwaarderingspunten #huishoudinkomen #huishoudverklaring #huurtoeslag #liberalisatiegrens

Veelgestelde vragen

Dat kan verschillende redenen hebben. Iedere huurovereenkomst is een individuele afspraak tussen de huurder en WoonInvest. Het heeft dus geen zin om uw huur te vergelijken met die van andere huurders, zoals uw buren.

De huurprijs kan anders zijn doordat:

 • uw buren al heel lang in de woning wonen. Gaan zij verhuizen? Dan bepalen wij voor die woning een nieuwe huurprijs;
 • wij de woning verhuren aan mensen met een laag inkomen. Dat heet passend toewijzen;
 • de regels en wetten zijn veranderd.

Daarvoor zijn twee zaken van belang. De ingangsdatum van uw huurovereenkomst en de kale huurprijs die u op dat moment betaalde. U vergelijkt de kale huurprijs die u bij aanvang van het huurcontract betaalde met onderstaande lijst met de liberalisatiegrenzen.

Lag uw toenmalige kale huurprijs onder de liberalisatiegrens die op dat moment gold?
Dan valt uw woning onder het woningwaarderingspuntenstelsel. Is uw huurcontract ingegaan voordat er een liberalisatiegrens bestond (voor 1989), dan valt uw woning ook onder het woningwaarderingspuntenstelsel.

Liberalisatiegrenzen voor (nieuwbouw) woningen die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor het eerst zijn verhuurd:

 • 1 juli 1989 ƒ 750,‑
 • 1 juli 1990 ƒ 775,‑
 • 1 juli 1991 ƒ 820,‑
 • 1 juli 1992 ƒ 865,42
 • 1 juli 1993 ƒ 913,33

Liberalisatiegrenzen voor alle huurwoningen vanaf 1 juli 1994:

 • 1 juli 1994 ƒ 963,75
 • 1 juli 1995 ƒ 1.007,50
 • 1 juli 1996 ƒ 1.047,92
 • 1 juli 1997 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1998 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1999 ƒ 1.107,‑
 • 1 juli 2000 ƒ 1.149,-
 • 1 juli 2001 ƒ 1.193,-
 • 1 juli 2002 € 565,44
 • 1 juli 2003 € 585,24
 • 1 juli 2004 € 597,54
 • 1 juli 2005 € 604,72
 • 1 juli 2006 € 615,01
 • 1 juli 2007 € 621,78
 • 1 juli 2008 € 631,73
 • 1 juli 2009 € 647,53
 • 1 januari 2011 € 652,52
 • 1 januari 2012 € 664,66
 • 1 januari 2013 € 681,02
 • 1 januari 2014 € 699,48
 • 1 januari 2015 € 710,68
 • 1 januari 2016 € 710,68
 • 1 januari 2017 € 710,68
 • 1 januari 2018 € 710,68
 • 1 januari 2019 € 720,42
 • 1 januari 2020 € 737,14
 • 1 januari 2021 € 752,33
 • 1 januari 2022 € 763,47
 • 1 januari 2023 € 808,06
 • 1 januari 2024 € 879,66

Het huishoudinkomen bestaat uit het totaal van de gezamenlijke geregistreerde inkomens van alle bewoners van de woning. 

In een belastingaanslag is het geregistreerde inkomen het verzamelinkomen: het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang (box 2) en uit sparen en beleggen (box 3). Als u geen aangifte heeft gedaan, bestaat het geregistreerde inkomen uit het belastbaar jaarloon.

Meer informatie over het huishoudinkomen.

Wij vragen bij de Belastingdienst een inkomensindicatie op over het jaar 2022. De Belastingdienst geeft ons geen gespecificeerde inkomensgegevens. Wel een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. 

Mag WoonInvest die gegevens wel opvragen?
Ja, de Rijksoverheid heeft de 'Wet gegevensverstrekking Belastingdienst' goedgekeurd. Wij maken hier gebruik van. U ontvangt van de Belastingdienst ook een bericht zodra wij deze gegevens opvragen.

Meer informatie? Lees op de website van de Rijskoverheid meer hierover. 

In de meeste gevallen zijn de huishoudinkomens van 2022 definitief vastgesteld door de Belastingdienst. De huishoudinkomens over 2023 worden pas in het midden van 2024 op zijn vroegst vastgesteld.

Dan kunt u bij ons een bezwaarbrief indienen. Gebruik hiervoor altijd het formulier van de Huurcomissie.


Nee. dat is helaas niet mogelijk. 

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw woning onderhouden, dan kunt u een klacht bij ons indienen.  

Wij raden u aan om altijd het huurbedrag te betalen, inclusief de huurverhoging. Krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan krijgt u van ons terug wat u teveel heeft betaald.

U kunt ervoor kiezen de oude huurprijs te blijven betalen, dat mag volgens de wet. U loopt dan wel het risico dat u bij een beslissing in uw nadeel een flink bedrag extra in een keer moet bijbetalen.

Nee, dat mogen wij niet. De kale huurprijs kan nooit hoger zijn dan de maximaal toegestane kale huur. 

De maximaal toegestane kale huur bepalen wij aan de hand van de woningwaarderingspunten (zie ons voorstel huuraanpassing) en de tabel in bijlage III van de 'Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze tabel wordt ieder jaar door het Ministerie aangepast.

 

De maximaal toegestane huurprijs bepalen wij aan de hand van uw woningwaarderingspunten. Met deze punten wordt de kwaliteit van een huurwoning uitgedrukt.

Elke woning krijgt punten voor:

 • de woonoppervlakte;
 • de voorzieningen;
 • de energiezuinigheid van de woning;
 • de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken).

In het algemeen geldt: hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger het aantal woningwaarderingspunten. Bij elk puntentotaal hoort een maximaal toegestane huur.

Ja, dat is mogelijk. Er zijn onder andere punten voor de oppervlakte van de woning, de voorzieningen in de woning en de tuin of balkon. Maar ook voor de energieprestatie en de WOZ-waarde. De WOZ-waarde kan elk jaar veranderen. Daardoor kan ook het aantal punten elk jaar veranderen.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de inkomensgrenzen aangepast waardoor meer huurders recht hebben op huurtoeslag. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. U kunt zelf berekenen of u recht heeft op huurtoeslag.  

Let op: Ontvangt u al huurtoeslag dan hoeft u niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.