Mijn Wooninvest
inloggen

Medehuurder

Medehuurder

Medehuurderschap zorgt voor gezamenlijke verantwoording

Bent u getrouwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan dan is de echtgenoot/partner van rechtswege medehuurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Wij vragen u ons hiervan op de hoogte te stellen.

Woont u samen, maar bent u niet gehuwd, geen geregistreerd partner of geen contractuele medehuurder? Dan kan het verstandig zijn om medehuurderschap aan te vragen. U krijgt dan beiden dezelfde rechten en plichten ten opzichte van de huurovereenkomst en kunt beiden zaken regelen die te maken hebben met de woning.

Wat zijn de voorwaarden voor om medehuurder te worden?

 • De aanvrager moet minimaal twee jaar op het adres in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) ingeschreven staan. Als bewijs hiervan moet een uittreksel van de gemeente bij de aanvraag meegestuurd worden
 • U heeft langer dan twee jaar een gemeenschappelijke huishouding en kunt dit aantonen met bijvoorbeeld:
  • gemeenschappelijke bankrekening;
  • gemeenschappelijke verzekeringen;
  • tenaamstelling nutsbedrijven;
  • samenlevingscontract.
 • De aanvrager moet ook aantonen dat hij/zij de huur kan betalen
 • Het is niet mogelijk voor kinderen om een huurcontract over te nemen (en dus medehuurder te worden). De wet gaat ervan uit dat kinderen bij het bereiken van de volwassen leeftijd zelfstandig gaan wonen en daarom kunnen kinderen meestal geen medehuurder worden.
 • Het is als familie niet mogelijk om medehuurder te worden teneinde een huurcontract over te nemen, tenzij er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding.

Wat is het verschil met een medebewoner?

De huurder (hoofdbewoner) is verantwoordelijk voor alle verplichtingen die in de huurovereenkomst vermeldt staan. Een medebewoner maakt naast deze hoofdbewoner ook van de woning gebruik. De medebewoner heeft geen rechten of plichten betreffende de woning en verblijft in de woning onder verantwoordelijkheid van de huurder. Als de hoofdbewoner de huur opzegt, moet ook de medebewoner de woning verlaten. Medebewonerschap is vaak toegestaan zonder voorwaarden, tenzij er overlast ontstaat doordat er bijvoorbeeld te veel mensen in één woning wonen.

Een onderhuurder is geen medebewoner. U mag uw (sociale) huurwoning van WoonInvest niet onderverhuren. 

Veelgestelde vragen

Allereerst gecondoleerd met het overlijden van uw partner. Wij wensen u veel sterkte toe.

In deze situatie mag u in de woning blijven:

 • Bent u gehuwd of hebt u geregistreerd partnerschap dan mag u vanuit de wet in de woning blijven wonen
 • De naam van uw partner staat op het huurcontract. Wij veranderen uw originele huurovereenkomst niet. Wel kunnen wij voor u de tennaamstelling wijzigen van het huurcontract. Wij zorgen er dan voor dat brieven of e-mail berichten van WoonInvest worden gestuurd met uw naam in de aanhef.

U kunt het overlijden van uw partner via algemeen@wooninvest.nl aan ons doorgeven. U moet een kopie van de overlijdensakte bijvoegen. U ontvangt van ons een bevestiging als wij uw gegevens hebben aangepast.

In deze situaties mag u misschien in de woning blijven:

 • Als u een medehuurder bent. Heeft u medehuurderschap aangevraagd en toestemming gekregen? Laat ons dan weten dat u graag wilt blijven huren bij ons. U hoort dan zo snel mogelijk van ons of dat kan.
 • Als u een duurzame gemeenschappelijke huishouding had met de huurder. Dat betekent dat u van plan was om nog lang samen te blijven wonen. Was dit in uw relatie het geval? Laat ons dan weten dat u graag wilt blijven huren bij ons. U hoort dan zo snel mogelijk van ons of dat kan.

In deze situatie kunt u niet in de woning blijven:

Als u geen medehuurder bent én geen duurzame gemeenschappelijk huishouden met de huurder had. In dit geval stopt de huurovereenkomst en moet u in ieder geval de woning verlaten.