Mijn Wooninvest
inloggen

De huur

De huur

Hoe hoog is de gemiddelde huur?

De netto huurprijs van een woning wordt door ons bepaald aan de hand van een landelijk puntensysteem. Dit systeem kent aan een woning punten toe op basis van kenmerken van de woning, zoals de WOZ-waarde. Hoe meer punten, hoe hoger de netto huurprijs. Omdat wij een woningcorporatie zijn, vragen wij vaak veel minder huur dan maximaal is toegestaan.

Servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen

Als huurders kunt u ook te maken krijgen met servicekosten. Denk hierbij aan kosten voor de verlichting van gangen en trappenhuizen, schoonmaak en (sociaal) wijkbeheer. In sommige gevallen worden ook de kosten voor gas en water via de servicekosten verrekend.

#opbouw huur #huuroverzicht 

Veelgestelde vragen

Dat kan verschillende redenen hebben. Iedere huurovereenkomst is een individuele afspraak tussen de huurder en WoonInvest. Het heeft dus geen zin om uw huur te vergelijken met die van andere huurders, zoals uw buren.

De huurprijs kan anders zijn doordat:

  • uw buren al heel lang in de woning wonen. Gaan zij verhuizen? Dan bepalen wij voor die woning een nieuwe huurprijs;
  • wij de woning verhuren aan mensen met een laag inkomen. Dat heet passend toewijzen;
  • de regels en wetten zijn veranderd.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de inkomensgrenzen aangepast waardoor meer huurders recht hebben op huurtoeslag. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. U kunt zelf berekenen of u recht heeft op huurtoeslag.  

Let op: Ontvangt u al huurtoeslag dan hoeft u niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.