Mijn Wooninvest
inloggen

Let op: Voor het melden van sociale overlast, een (eerste) reparatieverzoek of een klacht over de woonruimteverdeling door Woonnet Haaglanden is dit niet het juiste formulier!

Ik wil een officiële klacht indienen

Persoonsgegevens

Adresgegevens

Klachtomschrijving