Mijn Wooninvest
inloggen

Huurverlaging lage inkomens

Huurverlaging lage inkomens

Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging in 2024 voor lage inkomens?

U komt mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:

 • op 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning bij ons huurt;
 • u voor die woning niet in 2023 een huurverlaging voor lage inkomens heeft gehad; en
 • voor die woning meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt.

Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Hoe vraag ik huurverlaging aan?

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging, moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was. In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

tabel-huurverlaging-lage-inkomens-2024.jpg

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u een verzoek voor huurverlaging bij ons indienen.

Wij ontvangen dan graag per e-mail (algemeen@wooninvest.nl) of per briefpost uw aanvraag. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden:
  • totaal aantal personen;
  • aantal inwonende kinderen;
  • leeftijden van die kinderen.
 • Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Bijvoorbeeld:
  • salarisstroken;
  • overzicht van uw uitkering;
  • een verklaring van een boekhouder (als u zzp’er bent).