Mijn Wooninvest
inloggen

Officiële klachten

Officiële klachten

Een klacht betekent dat u ontevreden bent over de dienstverlening door WoonInvest of over de verleende service van een bedrijf dat wij voor u hebben ingeschakeld. U kunt ontevreden zijn over de wijze waarop een reparatie is uitgevoerd of over de manier waarop u door een van onze medewerkers bent behandeld. Wij behandelen uw officiële klacht zorgvuldig en proberen deze binnen twee weken op te lossen.

Zit ik wel op de juiste pagina voor mijn melding?

Een niet opgeloste klacht is een meningsverschil

Als u vindt dat WoonInvest uw klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost kunt u deze voorleggen aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland. De Klachtencommissie is telefonisch bereikbaar op 085 210 02 44. Dit is een onafhankelijke commissie, waarvan de leden niet verbonden zijn aan WoonInvest. De commissie biedt een luisterend oor en geeft een dringend advies over meningsverschillen tussen woningcorporaties en huurders.

U gaat naar de Huurcommissie voor een meningsverschil over de hoogte van de huur, gebreken of servicekosten

Er zijn enkele zaken die de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland niet kan behandelen, omdat de overheid hiervoor aparte instanties heeft ingesteld. Hierbij denkt u aan meningsverschillen over de hoogte en samenstelling van de huurprijs en de servicekosten. In zo’n geval kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. De Huurcommissie is ook telefonisch bereikbaar op 1400.