Mijn Wooninvest
inloggen

Nieuws en media

Nieuws

Reactie WoonInvest op onderzoek Nieuwsuur naar integriteit corporaties

22-06-2023

Televisieprogramma Nieuwsuur onderzocht een aantal gevallen van bezit en verhuur van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Op basis daarvan stelde Nieuwsuur vragen aan Aedes (vereniging van woningcorporaties) of er daarbij sprake is van (mogelijke) belangenconflicten dan wel twijfelachtig verhuurderschap. 

Peter van Heeswijk, directeur-bestuurder: “Binnen WoonInvest is duidelijk vastgelegd dat iedere vorm van belangenverstrengeling niet aan de orde is. Ten overvloede is vastgelegd dat een RvC-lid één woning bezit - buiten de woningmarktregio van WoonInvest - die particulier wordt verhuurd. Dit is overigens niet in strijd met de Governancecode die is afgesproken binnen Aedes en de VTW”.

Het bestuur van Aedes en WoonInvest hecht veel belang aan het behoud van integriteit binnen de corporatiesector en streeft ernaar om transparant te zijn over de manier waarop de sector hiermee omgaat. Alle leden van Aedes en de VTW zijn verplicht zich te houden aan de Governancecode. Deze code bepaalt dat bestuurders en commissarissen geen activiteiten mogen ondernemen die concurreren met de woningcorporatie. Deze formulering biedt echter niet altijd een duidelijk antwoord in concrete gevallen. Niet alle situaties kunnen worden voorzien en er zijn voortdurende ontwikkelingen die invloed hebben op de beoordeling. Het vaststellen van belangenverstrengeling, en met name de schijn ervan, kan nooit volledig worden vastgelegd in regels.

De volledige reactie van Aedes op de vragen van Nieuwsuur leest u hier.

Terug