Mijn Wooninvest
inloggen

Nieuws en media

Nieuws

Prestatieafspraken 2023 met gemeente Leidschendam-Voorburg vastgesteld

21-12-2022

Woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus en de gemeente gemeente Leidschendam-Voorburg maken jaarlijks nieuwe afspraken over sociaal wonen. 

In 2023 stellen de partijen samen met zorg- en welzijnspartners een Uitvoeringsagenda voor de Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg 2022-2030 op, inclusief een behoefteanalyse. In 2023 moeten in Leidschendam-Voorburg meer woningen dan dit jaar beschikbaar komen voor statushouders. En omdat ook reguliere woningzoekenden en inwoners uit een zorginstelling wachten op een woning werken de vijf partijen samen aan passende oplossingen om extra woonruimte geschikt te maken voor deze doelgroepen.

Voor het vergroten van de (tijdelijke) beschikbaarheid van woningen hebben partijen afgesproken prioriteit te geven aan het realiseren van flexwoningen. En voor een betere betaalbaarheid gebruiken de woningcorporaties de wet Tijdelijke Huurkorting om de huurprijs van hun sociale huurwoningen te kunnen verlagen of te bevriezen voor huurders die daarvoor in aanmerking komen.

Om de leefbaarheid te vergroten bepalen partijen samen in welke aandachtswijken een gezamenlijk wijkplan noodzakelijk is. Een mooi voorbeeld is het programma Sterk voor Noord waarbij we al goed samenwerken. Ook wordt gewerkt aan wijkveiligheidsplannen.

WoonInvest en Vidomes gaan de komende jaren woningen met EFG-labels en hoge energielasten versneld verduurzamen. Ook plaatsen Vidomes en WoonInvest de komende jaren zonnepanelen.

Terug