Mijn Wooninvest
inloggen

La Fluo

9033
Nieuwbouw


Aan het Madeliefveld in Den Haag bouwen wij 250 nieuwe huurwoningen met een sociale en midden huur. Zodra de nieuwbouw wordt opgeleverd bieden wij de verschillende woningtypes (studio’s, twee- en driekamer appartementen) op Woonnet Haaglanden aan. De locatie bevindt zich tegenover het winkelcentrum van Leidschenveen, aan de Zoetermeerse Rijweg. Langs twee zijden van het kavel lopen ecologische verbindingszones. Deze zijn onderdeel van de stedelijke groene hoofdstructuur van Den Haag. Het gebouw krijgt een lichte en groene uitstraling. De locatie ligt op loopafstand van station Leidschenveen.

Op het Madeliefveld wordt gebouwd voor senioren, starters en jongeren.175 tot 200 appartementen worden sociale huurwoningen, de overige worden betaalbare woningen in de vrije sector (middenhuur). Senioren uit de eigen wijk krijgen voorrang op basis van lokaal maatwerk.

We realiseren een natuur inclusief gebouw met een zo groen mogelijke uitstraling voor het gebouw, de binnentuin en het omliggende terrein. Daken worden groen en we verkennen de mogelijkheid om ook groene gevels toe te passen.De materialen zijn herbruikbaar en van natuurlijke materiaal waar mogelijk. Autobezit wordt ontmoedigd. De locatie ligt gunstig ten opzichte van het station. Er ligt in de huidige situatie een tijdelijke weg naar de Veenweg. In de nieuwe situatie wordt deze weg vervangen voor een auto-te-gast weg in twee richtingen. 

La Fluo betekend 'de stroom/stroming' in de wereldtaal Esperanto. Associërend met een belangrijk doel van onze nieuwbouw: bevordering van doorstroming. Het idee achter Esperanto is op een neutraal fundament van taal de muren tussen de volkeren afbreken en mensen eraan laten wennen in hun naaste slechts een mens en een vriend te zien.

De ontwikkeling van deze woningen maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken 2022 die wij maakten met de gemeente Den Haag.