Mijn Wooninvest
inloggen

Kersengaarde

2060
Verduurzaming en onderhoud


In 2025 moeten al onze woningen gemiddeld het energielabel B hebben. Daarvoor zijn bij 1150 woningen maatregelen nodig. Per woning of woongebouw beoordelen wij zorgvuldig welke aanpassingen nodig zijn om het gewenste rendement te behalen.

Aan de Kersengaarde in Voorburg onderzoeken wij samen met de VvE hoe we 104 woningen kunnen verduurzamen.