Mijn Wooninvest
inloggen

De Bres

2604
Sloop en nieuwbouw


De huidige woningen aan de Nieuwstraat en Venestraat zijn naoorlogse portieketage woningen. Uit grondig onderzoek bleek dat renovatie niet tot de gewenste verbetering van het wooncomfort zou leiden. Daarom is gekozen voor sloop en nieuwbouw.

Het woongebouw van Vidomes dat op deze locatie stond is al eerder afgebroken. De twee woongebouwen van WoonInvest zijn eind 2023 gesloopt. Voor de nieuwbouw werkten WoonInvest en Vidomes samen met bouwer Boele & van Eesteren het ontwerpplan ‘De Bres’ uit.

Moderne energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen
In drie woongebouwen realiseren WoonInvest en Vidomes respectievelijk 72 en 18 huurwoningen. Het gaat om twee-, drie- en vierkamerappartementen in de sociale- en middenhuur. De woningen zijn geschikt voor verschillende doelgroepen. In de woongebouwen is een lift aanwezig.

Oplevering in 2025
In 2025 levert de aannemer de drie nieuwe woongebouwen in drie stappen op. Ongeveer drie maanden voor de oplevering van de eerste woningen start de verhuur via de website van Woonnet Haaglanden.

Veelgestelde vragen

Nee, om de overlast te beperken is gekozen voor zogeheten DPA-palen. Hierbij wordt een gat in de grond geboord waarin de paal gevormd wordt. Dit proces geeft minder geluidsoverlast dan traditioneel heiwerk. Het boren van de palen is trillingvrij, waardoor de kans op schade in de omgeving lager is.

Ja, de gemeente bepaalt aan de hand van het parkeerbeleid hoeveel parkeerplaatsen er voor de nieuwbouw nodig zijn. Het bestaande parkeergebied tussen de gebouwen en de straat wordt tijdens de werkzaamheden als bouwplaats gebruikt. Na de bouw wordt dit gebied opnieuw ingericht waarbij het benodigde aantal parkeerplaatsen wordt ingepast.

De ondergrondse containers ter hoogte van Venestraat 112 worden tijdens de werkzaamheden verwijderd. Hiervoor wordt een tijdelijk alternatief aangeboden. Bij de herinrichting van het parkeerterrein zal het benodigde aantal ondergrondse containers worden teruggeplaatst.