Mijn Wooninvest
inloggen

Nieuws en media

Nieuws

WoonInvest maakt geen onderdeel meer uit van het reddingsplan voor Vestia

21-04-2021

Na tien jaar loopt het saneringsprogramma voor Vestia ten einde. Omdat er nog altijd flinke problemen zijn heeft de corporatiesector onder aanvoering van Aedes in februari van dit jaar een oplossing voorgesteld. Een belangrijk onderdeel was dat andere woningcorporaties bestaande leningen ruilen met die van Vestia. Daardoor zouden de rentelasten van Vestia aanzienlijk lager worden per verhuurbare eenheid (VHE). WoonInvest heeft via meerdere kanalen aangegeven dat zij enerzijds graag haar verantwoordelijkheid neemt als onderdeel van de corporatiesector, maar anderzijds bezwaren ziet om mee te doen met de voorgestelde regeling. 

WoonInvest heeft in het verleden zelf te kampen gehad met problemen, na rato vergelijkbaar met die van Vestia. WoonInvest heeft deze problemen zelfstandig opgelost. Door verplichtingen uit het verleden zijn de rentelasten van WoonInvest echter relatief hoog. Als WoonInvest mee zou doen met de Vestia-deal zou zij hogere rentelasten per VHE krijgen dan Vestia zelf na de deal. Met alle gevolgen van dien voor onze borgbaarheid door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). We zijn daarom blij dat het WSW heeft aangegeven dat van WoonInvest geen deelname aan de oplossing voor Vestia wordt verwacht. 

Marianne Straks, bestuurder van WoonInvest, heeft Aedes definitief laten weten dat WoonInvest niet meedoet met het reddingsplan, maar dat zij deze uitweg voor Vestia wel onderschrijft. Hierdoor komt eindelijk een structurele oplossing voor Vestia en haar huurders in zicht.

Terug