Mijn Wooninvest
inloggen

Nieuws en media

Nieuws

Peter van Heeswijk ondertekent Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden

15-03-2023

Peter van Heeswijk (bestuurder WoonInvest) ondertekende de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden samen met de Zuid-Hollandse bestuurders van provincie, gemeenten, minister de Jonge en alle sociale verhuurders. Een mooie ambitie voor de regio Haaglanden om tot en met 2030 75.000 woningen te bouwen waarvan twee derde betaalbaar, waarvan de helft door corporaties gebouwd gaat worden.

Er is een groot woningtekort in Haaglanden. De prijzen van huur- en koopwoningen zijn sterk gestegen en de bevolking is hard gegroeid. In deze realisatieagenda slaan gemeenten, provincie, Rijk en woningcorporaties de handen ineen om een oplossing te bieden. Marktpartijen, netbeheerders, drinkwaterbedrijven en huurdersorganisaties ondersteunen dat. Alle partijen hebben een enorme ambitie: er moeten veel (betaalbare) woningen bijkomen.

Samenwerking en sturing op de randvoorwaarden zijn essentieel om de ambitie te halen. Voor de korte termijn zetten partijen in op versnelling van de realisatie van woningbouwprojecten die nu al in voorbereiding zijn, door bijvoorbeeld gebruik te maken van conceptuele woningen (seriematige productie van woningcomponenten). Twaalf woningcorporaties, waaronder WoonInvest, hebben inmiddels een aanbesteding gedaan voor de eerste 3.000 woningen, die op deze manier snel en efficiënt kunnen worden gebouwd.

Terug