Mijn Wooninvest
inloggen

Nieuws en media

Nieuws

Op de elektrische fiets de wijk in!

6-12-2019

De wijkbeheerders van WoonInvest verplaatsen zich vanaf vandaag op elektrische fietsen door de wijken. Zij bewegen hiermee flexibel en duurzaam door het drukke verkeer.

Waarmee kunnen de wijkbeheerders u helpen?

Zij zijn het aanspreekpunt over de buurt en over WoonInvest. Zij houden toezicht op schoon, heel en veilig in de portieken, galerijen, tuinen, pleinen en achterpaden en handhaven waar nodig. Ook zijn zij het aanspreekpunt bij overlast en ergernissen in uw woonomgeving. Samen met bewoners en wijkpartners pakken zij initiatieven op ter verbetering van de leefbaarheid.

Terug