Mijn Wooninvest
inloggen

Nieuws en media

Nieuws

Huurverlaging 2023: goed nieuws voor veel huurders met een laag inkomen.

23-03-2023

Met ingang van 1 maart 2023 is de wet ‘Huurverlaging 2023 voor huurders met een lager inkomen’ ingegaan. Met deze wet hebben huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur recht op een huurverlaging.

Wij passen huurverlaging toe als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • U woont alleen en uw inkomen was in 2021 lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt), of
  U woont met twee of meer personen en uw inkomen was in 2021 lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt);
 • U huurcontract ging vóór 1 maart 2023 in;
 • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand. 

Hoe weten wij wat uw huishoudinkomen in 2021 was?
WoonInvest hoort van de Belastingdienst of u recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst kijkt naar de inkomensgegevens van 2021. Wij horen niet hoeveel u precies verdiende in 2021. Wij horen alleen of u op basis van de inkomensgegevens van 2021 recht heeft op huurverlaging.  
 
Wanneer en met welk bedrag gaat de huur omlaag?
Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat met ingang van 1 juli 2023. Met welk bedrag wij de huur verlagen, is voor iedereen verschillend. Wij verlagen de kale huur naar € 575,03 per maand. 

Wanneer hoor ik of ik in aanmerking kom voor huurverlaging?

 • Geldt de huurverlaging voor u? Dan sturen wij u in de eerste twee weken van mei 2023 een brief over de huurverlaging.
 • Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur met ingang van 1 juli a.s. waarschijnlijk omhoog. U krijgt daarover in de laatste week van april 2023 een brief.

Mijn inkomen is na 2021 omlaag gegaan tot onder de hierboven aangegeven inkomensgrenzen. Kom ik alsnog in aanmerking voor huurverlaging?

 • Is uw gezamenlijke huishoudinkomen in de afgelopen zes maanden gedaald tot onder de bovengenoemde inkomensgrenzen en ging uw huurcontract vóór 1 maart 2023 in? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor huurverlaging.  

Hoe vraag ik huurverlaging aan?
Stuur ons vóór 31 december 2024 een verzoek tot huurverlaging, met daarbij de volgende documenten:

 • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden: totaal aantal personen + aantal inwonende kinderen + leeftijden van die kinderen;
 • Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen zes maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar:
  • Salarisstroken per bewoner over de afgelopen zes maanden;
  • Inkomensgegevens (AOW/pensioen/uitkering) per bewoner over de afgelopen zes maanden;
  • Een schatting van de winst opgemaakt door een erkende boekhouder (als u zzp’er bent).
Terug