Mijn Wooninvest
inloggen

Nieuws en media

Nieuws

Financiële steun van woningcorporaties gevraagd voor problemen bij Vestia

18-01-2021

Vrijdag 15 januari 2021 publiceerde Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties, een voorstel om woningcorporatie Vestia definitief uit de financiële problemen te halen. Het voorstel bestaat in hoofdlijn uit drie delen: een financiële bijdrage van andere corporaties, de splitsing van Vestia in drie corporaties en financiële bijdragen van het ministerie van BZK, toezichthouder Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het lukte Vestia ondanks eerdere financiële steun en bijna tien jaar saneren niet om goed te herstellen. Daardoor kan Vestia op dit moment de noodzakelijke taken op het gebied van volkshuisvesting niet goed uitvoeren.

Marianne Straks, bestuurder WoonInvest: “Waar WoonInvest er zelfstandig in slaagde de derivaten-problematiek uit het verleden op te lossen, wordt gevoelsmatig nu een deel van de Vestia-rekening bij de huurders van alle woningcorporaties neergelegd. Natuurlijk is het positief dat er nu eindelijk een oplossing voor Vestia in zicht komt. Maar we moeten ons wel realiseren dat het ertoe kan leiden dat woningcorporaties hun eigen toekomstplannen opnieuw moeten toetsen op haalbaarheid.“

Op het Aedes-congres van 9 februari 2021 besluiten de gezamenlijke woningcorporaties over het voorstel van Vestia.

Terug