Mijn Wooninvest
inloggen

Woonfraude

Woonfraude

Een hoofdhuurder is verplicht om zelf in de huurwoning te wonen. Een hoofdhuurder mag deze dus niet voor lange tijd leeg laten staan, verhuren aan anderen bijvoorbeeld aan familie of vakantieverhuur of gebruiken voor illegale praktijken, zoals een wietplantage, hennepkwekerij of prostitutie. Ook het gebruiken van een vaste parkeerplaats zonder geldige huurovereenkomst valt onder woonfraude.

Als WoonInvest onderverhuur, vakantieverhuur (Airbnb) of illegaal gebruik ontdekt, kunnen de volgende maatregelen genomen worden:

  • Het huurcontract kan worden ontbonden
  • Er kan een boete op worden gelegd
  • Eventueel behaalde winsten uit onderhuur laten we terugbetalen door de onderverhuurder
  • Via de rechter verhalen we de arbeidsurenkosten voor de opsporing op de onderverhuurder
  • Bij een veroordeling zijn de proceskosten voor rekening van de onderverhuurder

Woonfraude herkennen

U kunt woonfraude vaak herkennen aan een overvolle brievenbus, gordijnen die altijd gesloten zijn, zichtbare vervuiling en/of steeds wisselende huurders (bijvoorbeeld met rolkoffers).

Woonfraude altijd melden

Denkt u dat een woning/parkeerplaats bij u in de buurt zonder toestemming wordt onderverhuurd of gebruikt wordt voor illegale praktijken? Meld dit bij ons met onderstaand formulier. We vragen om gegevens, uw melding wordt echter altijd vertrouwelijk behandeld.

Direct regelen

Woonfraude melden