Mijn Wooninvest
inloggen

Eenmalige huurverlaging

Eenmalige huurverlaging

Huurders met een laag inkomen die in een relatief dure sociale huurwoning wonen, hebben in 2021 eenmalig recht op huurverlaging. Bij het passend toewijzen van woningen houden wij rekening met het inkomen van onze huurders. Toch zijn er huurders die een te hoge huur betalen ten opzichte van hun inkomen, bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald.

Als u voldoet aan de voorwaarden voor deze eenmalige huurverlaging ontving u van ons in maart 2021 een voorstel voor huuraanpassing met ingang van 1 mei 2021.

Of u aan de voorwaarden voldoet, hangt af van uw netto huur (dit is alleen de huurprijs van de woning zonder bijvoorbeeld de servicekosten), de grootte van uw huishouden, een eventuele AOW-gerechtigde leeftijd en uw gezamenlijke bruto huishoudinkomen in 2019.

In onderstaande tabel kunt u zelf controleren of u voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking komt. WoonInvest controleert ook of u aan alle voorwaarden voldoet, met de informatie die wij ontvangen van de Belastingdienst.

tabel eenmalige huurverlaging 2021

Welke invloed heeft de huurverlaging op mijn huurtoeslag?

Het is mogelijk dat u na de huurverlaging minder huurtoeslag ontvangt. Toch gaat u er door deze huurverlaging wel altijd op vooruit. Op de website van de Belastingdienst kunt u de hoogte van uw huurtoeslag met de nieuwe huur berekenen.

Ik heb géén voorstel ontvangen in maart 2021, maar ik denk wel dat ik in aanmerking kom voor de eenmalige huurverlaging

Ontving u in maart 2021 geen brief van ons, dan voldeed u niet aan de onderstaande voorwaarden:

  • uw bruto huishoudinkomen in 2019 lag volgens de door ons opgevraagde gegevens bij de Belastingdienst boven de vastgestelde inkomensgrens;
  • uw kale huur was al lager dan de maximale huurprijs.

Is uw bruto huishoudinkomen gedaald na 2019, waardoor u nu achter elkaar al minstens zes maanden een 50% lager inkomen heeft ten opzichte van de door de overheid aangegeven inkomensgrenzen? Dan kunt u zelf een verzoek voor huurverlaging bij ons indienen. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier eenmalige huurverlaging.

Direct regelen