mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Ik zoek een huurwoning

Een woning zoeken

WoonInvest biedt haar beschikbare huurwoningen aan op de website van Woonnet Haaglanden: www.woonnet-haaglanden.nl. Op deze website staan ook alle spelregels voor woningtoewijzing omschreven.

Bij iedere woningadvertentie staat duidelijk vermeld om wat voor soort woning het gaat, hoeveel kamers de woning heeft en wat de huurprijs is. Eveneens staan de voorwaarden zoals huishoudgrootte en huishoudinkomen vermeld, zodat u direct kunt zien of u voor de woning in aanmerking komt.

Een woning waarbij staat ‘wordt geclaimd’ kan, indien noodzakelijk, door ons geclaimd worden zodat wij deze woning kunnen toewijzen aan een speciale doelgroep. Als dit van toepassing is, dan ontvangt u voor deze woning geen uitnodiging.

Tip:
Iedere dag worden er nieuwe woningen geadverteerd op Woonnet Haaglanden. Kijk daarom regelmatig op www.woonnet-haaglanden.nl. U kunt tevens een zoekopdracht aanmaken, zodat u op de hoogte gehouden wordt van geadverteerde woningen die passend zijn bij uw wensen.

Reageren op een woningadvertentie

Heeft u een woning gevonden waar u interesse in heeft? Dan kunt u uw interesse kenbaar maken door te klikken op de knop ‘reageer’ bij de advertentie. Belangrijk is wel dat u voldoet aan de voorwaarden zoals huishoudgrootte en huishoudinkomen.

Wat gebeurt er na het reageren op een woning?

Zodra de uiterste reactiedatum voorbij is, worden alle reacties door WoonInvest beoordeeld. Behoort u tot de eerste groep geïnteresseerden, dan zijn er twee mogelijkheden. Of WoonInvest stuurt u een e-mail of brief waarin we u vragen of u nog steeds geïnteresseerd bent, dit wordt een interessepeiling genoemd. Of u ontvangt een uitnodiging voor een groepsbezichtiging.

Let op, in beide gevallen moeten uw gegevens geüpload zijn op Woonnet Haaglanden en moet u aangeven dat u nog geïnteresseerd bent en/of naar de bezichtiging komt.

Interessepeiling

In een e-mail of per brief wordt u gevraagd of u nog steeds geïnteresseerd bent in de woning. Indien dit zo is, dan moet u uw interesse bevestigen via Woonnet Haaglanden. Daarnaast moet u uw gegevens voor de reactiedatum uploaden. Welke gegevens dit zijn leest u op de laatste pagina onder het kopje ‘Benodigde gegevens huurwoning’. De kandidaat waarvan alle gegevens compleet en juist geüpload zijn, komt als eerste in aanmerking voor de woning. Zonder de juiste of complete gegevens kunnen wij de woning niet toewijzen, in dit geval bieden wij de woning aan de eerstvolgende kandidaat aan.

Na een interessepeiling wordt er bekeken welke kandidaten hun gegevens hebben geüpload. De kandidaat die het hoogste is geëindigd, wordt benaderd om de woning in overleg met de huidige huurder te gaan bezichtigen. Dan is er tevens de mogelijkheid om afspraken te maken met betrekking tot de overname van bijvoorbeeld vloerbedekking.

Groepsbezichtiging

In een e-mail of per brief wordt aan u gevraagd of u nog geïnteresseerd bent in de woning en of u naar de bezichtiging wilt komen. Indien dit zo is, dan bevestigt u uw aanwezigheid voor de bezichtiging via Woonnet Haaglanden. Daarnaast moet u uw gegevens voor de reactiedatum uploaden via Woonnet Haagladen. Welke gegevens dit zijn leest u op de laatste pagina onder het kopje Benodigde gegevens huurwoning. De kandidaten waarvan wij alle gegevens compleet en juist hebben ontvangen komen in aanmerking voor de woning. Zonder de juiste of complete gegevens kunnen wij u de woning niet toewijzen, in dit geval bieden wij de woning aan de eerstvolgende kandidaat aan.

Bij een groepsbezichtiging heeft u samen met andere kandidaten de mogelijkheid de woning te bekijken. Een woonconsulent van WoonInvest is bij de bezichtiging aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en de woonconsulent kan u tevens vertellen op welke positie u staat. Op basis van de rangorde wordt de woning aan de eerste kandidaat aangeboden. Indien deze kandidaat geen interesse heeft, dan wordt de woning aan de tweede kandidaat aangeboden enz.

Een groepsbezichtiging vindt altijd op een vaste datum en tijdstip plaats. Bent u zelf verhinderd? Dan kunt u iemand machtigen om voor u naar de bezichtiging te gaan en tevens te besluiten of u de woning wilt accepteren. Let op: u dient wel een machtigingsformulier in te vullen om iemand te machtigen. Dit machtigingsformulier vindt u op onze website: www.woonnet-haaglanden.nl.

Controle van uw gegevens

Na de uiterste aanleverdatum worden uw gegevens gecontroleerd. Zijn uw gegevens op tijd geüpload, compleet en voldoen de gegevens aan de gestelde eisen in de advertentie? Dan komt u in aanmerking voor de woning. Is de woning nog bewoond, dan zal de eerste kandidaat benaderd worden om de woning te gaan bezichtigen in overleg met de huidige huurder. Is de woning al leeg, dan wordt er een groepsbezichtiging ingepland en ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

Blijkt na controle dat uw gegevens niet juist zijn of incompleet? Dan komt u niet in aanmerking voor de woning en wordt de woning aangeboden aan een andere kandidaat.

Acceptatie van de woning

Heeft u de woning geaccepteerd? Dan vragen wij u het acceptatieformulier in te vullen. Dit acceptatieformulier wordt verstrekt door de woonconsulent.

Overname

Indien een vertrekkende huurder inboedel en/of aangebrachte voorzieningen ter overname aanbiedt, dan heeft u de mogelijkheid om dit over te nemen. Samen met de vertrekkende huurder maakt u hierover duidelijke afspraken en vult u samen het overnameformulier in. Op het overnameformulier vermeldt u samen welke zaken u gaat overnemen.

Bij overname gelden de volgende regels:

De huurovereenkomst tekenen

Zodra de woning leeg en technisch gereed is, kunnen wij de woning aan u verhuren. Soms zit er tussen het moment van accepteren van de woning en het ondertekenen van de huurovereenkomst een aantal weken. Andere keren kan het huurcontract op korte termijn worden getekend. Het ondertekenen van de huurovereenkomst kan plaatsvinden in de woning of op ons kantoor aan de Charlotte van Pallandtlaan 2 in Voorburg.

De afspraak voor het ondertekenen van de huurovereenkomst

De woonconsulent maakt met u een afspraak waar en wanneer u de huurovereenkomst mag komen tekenen. Wat gebeurt er tijdens deze afspraak?

Overzicht benodigde gegevens

Indien u actief aan het reageren bent op huurwoningen via Woonnet Haaglanden is het raadzaam om deze gegevens alvast te verzamelen, zodat u ze klaar heeft liggen op het moment dat WoonInvest of een andere corporatie daarom vraagt. WoonInvest controleert de volgende gegevens van u om te zien of u in aanmerking komt voor een huurwoning.

Kopie geldig legitimatiebewijs

Van u zelf, uw eventuele partner en meeverhuizende huisgenoten ontvangen wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Inkomensverklaring van de belastingdienst

(voorheen IB60 of IBRI-formulier genoemd) over 2017 of de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 van u zelf en van uw partner. Dit geldt ook als u of uw partner geen inkomen heeft. U kunt deze inkomensverklaring gratis aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. Let op: het duurt minimaal 5 tot 10 werkdagen voor u de inkomensverklaring in huis heeft. Sinds kort kunt u de inkomensverklaring ook opvragen via www.mijn.overheid.nl. Houdt uw DigiD bij de hand, want deze heeft u nodig om te kunnen inloggen.

Is uw inkomen veranderd ten opzichte van 2017, dan kunnen we van het huidige inkomen uitgaan als dit wenselijk is. Om deze reden vragen wij altijd drie laatste loonstroken. Ook als ZZP’er moet u de belastingpapieren bij ons aanleveren. U kan ook een verklaring van uw accountant toevoegen met een voorlopige prognose. In deze prognose moet wel rekening gehouden worden met de startersaftrek en eventuele andere aftrekposten. Op deze verklaring moet een stempel en een handtekening van uw accountant staan.

Recente inkomensgegevens

Naast de inkomensverklaring van de belastingdienst hebben wij recente inkomensgegevens van u nodig. Afhankelijk van uw huidige situatie kunnen dat de volgende gegevens zijn:

Recent uittreksel Basisregistratie Personen van de Gemeente (BRP)

Voorheen werd dit een uittreksel uit het GBA (gemeentelijke basisadministratie) genoemd. Dit uittreksel mag maximaal 6 maanden oud zijn. Wij hebben een uittreksel nodig van de gemeente waar u nu ingeschreven staat. U kunt dit uittreksel digitaal via de website van uw gemeente opvragen. Houdt uw DigiD bij de hand, want deze heeft u nodig om te kunnen inloggen. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met uw gemeente om het uittreksel persoonlijk op te halen.

De volgende gegevens moeten vermeld staan op het uittreksel:

Woont u in de gemeente Leidschendam-Voorburg, dan hoeft u geen uittreksel aan te vragen.

Eventuele andere gegevens

Afhankelijk van uw huidige situatie kan het zijn, dat u aanvullende documenten moet inleveren. Hieronder geven we per situatie aan welke extra documenten wij van u nodig hebben.

Woont u in een huurwoning?
Vraag dan een verhuurdersverklaring op bij uw huidige verhuurder of vraag aan uw woningcorporatie, of zij de verhuurdersverklaring kunnen toevoegen aan uw inschrijving op Woonnet Haaglanden. De verhuurdersverklaring mag maximaal drie maanden oud zijn. Bent u nu huurder van een woning van WoonInvest en wilt u weer in aanmerking komen voor een woning van WoonInvest? Dan is een verhuurdersverklaring niet nodig.

Gaat u verhuizen in verband met echtscheiding?
Wij hebben dan een echtscheidingsconvenant of een uitspraak van de rechter nodig. En indien u met minderjarige kinderen gaat verhuizen, hebben wij ook een ouderschapsplan nodig.

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan dient u één van de volgende documenten te overleggen:

  1. een bewijs van beëindiging van een gezamenlijke verzekering of
  2. een testament, waarin de partner is geschrapt als begunstigde of
  3. een bewijs van beëindiging van een en/of spaar- of betaalrekening of
  4. een bewijs van beëindiging van een gezamenlijke krediet (-faciliteit) en
  5. een uittreksel BRP voor de check datum woonduur.

Woont u in een koopwoning?
Stuur ons dan een verkoopopdracht aan de makelaar of een ander officieel bewijs waaruit blijkt, dat u uw woning te koop heeft staan of wilt verkopen.

Heeft u een bewindvoerder?
Stuur ons een akkoordverklaring van de bewindvoerder. In de akkoordverklaring moet vermeld staan, dat de bewindvoerder ermee instemt dat u gaat verhuizen naar het specifieke adres. Daarnaast moeten ook de contactgegevens van de bewindvoerder in de akkoordverklaring vermeld staan.

Controle gegevens

WoonInvest controleert alle gegevens die u uploadt. Alleen kandidaten die hun gegevens compleet, leesbaar en juist geüpload hebben, komen in aanmerking voor een huurwoning.

Klachten

De Regionale Klachtencommissie behandelt klachten van woningzoekenden over woonruimte­verdeling in de gehele regio Haaglanden. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat klachten over woonruimteverdeling in de regio Haaglanden op uniforme wijze worden behandeld. Op deze pagina leest u hoe u een klacht indient en wat er daarna met uw klacht gebeurt.

Begrippenlijst

Voorstromen: Indien u binnen uw woongebouw of rij eengezinswoningen (complex) wilt verhuizen naar een andere, gelijksoortige woning kan dat. Wel dient uw inkomen en huishoudsamenstelling passend te zijn voor de woning waar u naartoe wilt verhuizen. U kunt dan contact opnemen met WoonInvest, zodat wij dat kunnen regelen. U moet wel in het bezit zijn van een inschrijving op Woonnet Haaglanden en reageren op de woning waar uw voorkeur naar uitgaat. De vrijkomende woning wordt namelijk gewoon geadverteerd op Woonnet Haaglanden. Woningzoekenden met een medische of sociale voorrangsverklaring hebben voorrang.

Woningruil: het ruilen van een woning tussen twee of meer huurders. Voor woningruil gelden een aantal voorwaarden. Meer informatie hierover kunt u nalezen op onze website.