mijn wooninvest
wij zijn geopend 070 301 11 00

Vacatures

WoonInvest is een actieve woningcorporatie met circa 8.700 woningen in de regio Haaglanden. WoonInvest is dé volkshuisvester in Leidschendam-Voorburg en is daarnaast ook actief in Den Haag. Met ongeveer 75 medewerkers dragen we zorg voor goede en betaalbare huurwoningen. Daarnaast dragen we bij aan de leefbaarheid in onze woonomgevingen. Onze focus voor de komende jaren ligt op de betaalbaarheid van het wonen, op huisvesting van zorgbehoevenden en ouderen en op duurzaamheid. We hebben als kernwaarden ‘maatschappelijk betrokken’, ‘realistisch’ en ‘professioneel’.

We vinden goede en prettige werkomstandigheden in een informele sfeer belangrijk en bieden ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Medewerkers van WoonInvest vallen onder de CAO Woondiensten.

Vacatures

WoonInvest biedt ook de mogelijkheid voor studenten om stage te lopen. De ervaring leert dat er jaarlijks voor 2 à 3 stagiaires plaats is. Een stageverzoek kun je schriftelijk indienen.

E-mailadres

personeelszaken@wooninvest.nl

Postadres

WoonInvest
T.a.v. Personeelszaken
Postbus 163
2270 AD  Voorburg

Vrijwilligers

Op dit moment zijn al vele mensen actief als vrijwilliger voor WoonInvest. Zij zetten zich in voor verschillende complexen. Dat waarderen wij zeer! Wij hopen nog meer huurders te betrekken bij de activiteiten in hun complex.

De vrijwilligers zetten zich in voor de leefbaarheid in de woongebouwen en het woongenot van de bewoners. Dat kan gaan om het vervangen van lampjes, het organiseren van spelletjesmiddagen of het hijsen van de vlag op feestdagen. WoonInvest behartigt de belangen van deze vrijwilligers in een overeenkomst.

Overeenkomst

In een overeenkomst tussen de vrijwilligers en WoonInvest worden zaken geregeld zoals het aantal uren dat de vrijwilliger actief is, de begeleiding, de vergoeding en eventuele bijscholing. Daarnaast wil WoonInvest gezellige bijeenkomsten organiseren, waar de vrijwilligers elkaar en medewerkers van WoonInvest kunnen ontmoeten.

Ook vrijwilliger worden?

WoonInvest hoopt dat deze nieuwe manier van samenwerken nog meer bewoners enthousiast maakt om vrijwilliger te zijn. Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk binnen WoonInvest? Neemt u dan contact op met Geerte Hokke, rayoncoördinator op telefoonnummer 070 301 11 65.