mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag
23 nov 2018

WoonInvest scoort beter op de prestatievelden

WoonInvest scoort beter op de prestatievelden

Op 22 november publiceerde brancheorganisatie Aedes de resultaten van de jaarlijkse benchmark. De benchmark bestaat uit de prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en duurzaamheid. Dit jaar behoren we in alle prestatievelden tot de middengroep.

“Ten opzichte van vorig jaar hebben we ons verbeterd op het onderdeel huurdersoordeel, daar zijn we trots op”, zegt Marianne Straks, bestuurder bij WoonInvest. Op dit onderdeel scoren we nu ook een B (vorig jaar C). Het huurdersoordeel is het totaaloordeel van nieuwe huurders, vertrokken huurders en huurders met een reparatieverzoek. We scoren op alle onderdelen hoger dan een 7. Vooral huurders met een reparatieverzoek zijn tevredener dan een jaar geleden, ze waarderen dit met een 7,4. Vorig jaar was dit nog een 6,9. Bij het onderdeel nieuwe huurders scoren we dit jaar een 7,2, dit is helaas lager dan vorig jaar. Ondanks de zichtbare verbetering op het onderdeel huurdersoordeel blijft verbetering van onze dienstverlening in 2019 een belangrijk aandachtspunt. We zijn trots op de B-scores, maar gaan ons best doen om onze scores te verbeteren. Op sommige onderdelen kunnen we leren van onze collega-corporaties en dat doen we zeker.

Corporatiebreed: Prestaties in de volle breedte verbeterd

De prestaties van corporaties zijn dit jaar in de volle breedte verbeterd: de bedrijfslasten zijn verder gedaald, het vastgoed is duurzamer geworden, corporaties zijn fors meer gaan investeren in woningverbetering en de huurprijsstijging is zeer beperkt. Het huurdersoordeel over de ervaren dienstverlening blijft stabiel. De deelname aan de benchmark was niet eerder zo hoog. Er deden 291 woningcorporaties (90 procent) mee met een vertegenwoordiging van bijna alle verhuureenheden (98 procent). Corporaties verbeterden sinds 2014 hun prestaties op het gebied van huurderstevredenheid, bedrijfslasten en duurzaamheid.

Wat is de Aedes-benchmark?

Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, heeft voor het vijfde achtereenvolgende jaar de benchmark uitgevoerd. Hiermee kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken, en van elkaar leren/verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Corporaties met de beste scores vallen in klasse A, de middengroep in klasse B en de corporaties met mindere scores in C.


nieuwsoverzicht