mijn wooninvest
wij zijn geopend 070 301 11 00
6 mrt 2018

Winst op sociale huurwoningen?

Winst op sociale huurwoningen?

Volgens de Woonbond zouden woningcorporaties jaarlijks gemiddeld 1500 euro winst op een sociale huurwoningen maken. WoonInvest reageert graag op dit bericht. De Woonbond is bij haar berekeningen voorbij gegaan aan het feit dat corporaties veel geld lenen om te kunnen bouwen. Die leningen moeten worden afgelost. Op 31 december 2016 had WoonInvest een bedrag van circa 471 miljoen euro aan leningen uitstaan. WoonInvest heeft € 21,4 miljoen per jaar nodig om een evenredig deel van de leningen te kunnen aflossen.

Duurzaamheid, nieuwbouw, onderhoud

Corporaties zijn maatschappelijke instellingen zonder winstoogmerk. De inkomsten na aftrek van alle kosten gebruiken we voor het onderhouden van ons bestaande bezit en voor nieuwbouw. Daarnaast investeren we de komende jaren fors in het verduurzamen van de woningen.

Jaarlijkse huurverhoging

WoonInvest ziet betaalbaarheid als haar belangrijkste opgave en heeft daarom in 2017 geen gebruik gemaakt van de maximale ruimte voor huurverhoging. We realiseren ons goed dat de financiële ruimte van een groot deel van onze huurders beperkt is. We kijken heel goed wat nodig is en proberen de verhoging zoveel mogelijk te beperken. Hierbij is het voor ons van belang dat we kunnen zorgdragen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen nu en in de toekomst.
Wij maken ons sterk om betaalbare woningen aan te bieden aan mensen met een laag inkomen. Voor ons is dat onze voornaamste bestaansreden. En daarom moeten we voortdurend afwegen wat we wel en niet doen. Om de betaalbaarheid van onze woningen niet alleen nu, maar ook in de toekomst te waarborgen.


nieuwsoverzicht