mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag
19 okt 2018

Veertig woningen voor kwetsbare groepen

Veertig woningen voor kwetsbare groepen

Samen met betrokken partijen gaat WoonInvest per jaar maximaal 40 woningen in de gemeente Leidschendam-Voorburg reserveren voor 'kwetsbare groepen'. Het gaat om mensen die niet op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien.

Dit staat in een convenant dat wethouder Juliette Bouw heeft gesloten met hulpinstanties en woningcorporaties. De personen waar het om gaat zijn mensen met een psychische achtergrond, met verstandelijke beperkingen, op de vlucht voor huiselijk geweld en eerwraak, zwerfjongeren, tienermoeders en ex-gedetineerden.

Zij zijn afhankelijk van begeleiding terwijl zij van de andere kant thuis zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen leven. Alle betrokken partijen hebben afgesproken om samen een Platform op te richten dat minstens eens per half jaar bijeenkomt om de gang van zaken te bespreken.


nieuwsoverzicht