mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag
27 nov 2017

Score WoonInvest bij Aedes benchmark

Score WoonInvest bij Aedes benchmark

Landelijk gezien zijn huurders tevredener over de dienstverlening van woningcorporaties. Dit blijkt uit de Aedes-benchmark, die 250.000 huurders vroeg naar hun mening. De benchmark laat ook een verdere daling van de beïnvloedbare bedrijfslasten zien; met 150 miljoen euro in 2016, ruim 60 euro per huurwoning. Verder zijn huurwoningen energiezuiniger en zijn er meer betaalbare huizen.

Doel van de Aedes-benchmark is om corporaties op vijf prestatievelden te vergelijken: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid en betaalbaarheid. Inclusief WoonInvest doen 303 corporaties mee aan dit onderzoek. Zij vertegenwoordigen 98% van alle verhuureenheden in de sector.

Score WoonInvest en verbeterpunten

Corporaties met de beste scores vallen in klasse A, de middengroep in klasse B en de corporaties met de mindere scores in C. In vier prestatievelden behoren we tot de middengroep, daar zijn we tevreden over. Op het onderdeel huurdersoordeel scoren we helaas nog steeds een C. Maar we hebben ons wel ontwikkeld. Het prestatieveld huurdersoordeel is het totaaloordeel van nieuwe huurders, vertrokken huurders en huurders met een reparatieverzoek. Van al deze huurders kregen we dit jaar een ruime voldoende en zelfs een hoger cijfer dan in 2016. Het cijfer dat we kregen van huurders met een reparatieverzoek steeg maar heel licht, de focus volgend jaar ligt op verbetering van dit onderdeel. Wij doen er alles aan om onze dienstverlening te verbeteren.

Hoewel we tevreden zijn over de B-scores, doen we ons best om onze scores te verbeteren.
Op sommige onderdelen kunnen we leren van onze collega-corporaties en dat zullen we zeker doen.

Wat is de Aedes-benchmark?

Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar de Aedes-benchmark uitgevoerd. Hiermee kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken, en van elkaar leren/verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit de volgende prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/ betaalbaarheid en duurzaamheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.

Resultaten WoonInvest 2017 www


nieuwsoverzicht