mijn wooninvest
wij zijn geopend 070 301 11 00
15 okt 2018

Unieke samenwerking huurdersorganisaties Haaglanden

Unieke samenwerking huurdersorganisaties Haaglanden

Op 18 oktober wordt door 12 huurdersorganisaties de intentieovereenkomst tot samenwerking in de regio Haaglanden ondertekend. Hierna vormen zij officieel de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). De SHH vertegenwoordigt meer dan 75% van de huurders van de corporaties in Haaglanden en tevens de woningzoekenden. Deze regionale samenwerking tussen huurdersorganisaties is uniek in Nederland.

De SHH is een samenwerkingsverband tussen 12 huurdersorganisaties in de regio Haaglanden. De SHH richt zich op regionale onderwerpen, zoals regionale prestatieafspraken en de huisvestingsverordening. De huurdersorganisaties vinden het van belang om zich te verenigen om samenwerking met andere partijen zoals de Sociale Verhuurders Haaglanden (de vereniging van woningcorporaties) en de Bestuurlijke Tafel Wonen (de samenwerking van de negen gemeenten) mogelijk te maken. Op deze manier zijn zij in staat als één partij en als een volwaardige belangenbehartiger van de huurders en de woningzoekenden in de regio Haaglanden op te treden.

Er is een uitgebreide lijst aan onderwerpen waarmee de SHH zich gaat bezig houden. Momenteel zit de SHH aan tafel bij de discussies over de regionale prestatieafspraken en de huisvestingsverordening die per 1 juli 2019 in de negen gemeenten opnieuw wordt vastgesteld.


nieuwsoverzicht