mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag
6 sep 2017

De digitale corporatie

De digitale corporatie

‘Je wilt toch niet terug naar de kolenkachel!’

WoonInvest oriënteert zich op de toekomst. Op 5 september organiseerde WoonInvest een stakeholdersbijeenkomst in het kader van het nieuwe ondernemingsplan. We zijn er trots op dat we innovatiedeskundige Jim Stolze bereid hebben gevonden om met ons naar de digitale toekomst te kijken.

Nieuwe technologieën gaan onze dienstverlening ingrijpend veranderen. Ze bepalen hoe we over enkele jaren met elkaar samenleven. Welke kansen zijn er? Waar moeten we voor oppassen? En welke ambities zijn passend? Het is een greep uit de vragen die aan bod kwamen. Ze vormden aanleiding voor onze huurders, maatschappelijke partners, collega’s van andere corporaties en medewerkers van WoonInvest om met elkaar in gesprek te gaan.

Onder leiding van Buzzmaster hebben we op een interactieve manier interessante meningen en aandachtspunten meegekregen die we kunnen gebruiken voor ons ondernemingsplan. Digitalisering gaat veel aspecten van wonen en leven beïnvloeden. Voor sommige mensen is het lastig om mee te kunnen. Bij de gestelde vraag of het vroeger beter was, antwoordde 89% nee. Iemand uit het publiek stelde: ‘je wilt toch niet terug naar de kolenkachel!’

Digitalisering biedt ook kansen, doordat het zaken makkelijker maakt en processen efficiënter laat verlopen. Kans is dat er dan juist meer tijd is voor persoonlijke aandacht en relaties. Opvallend was de oudere doelgroep die aangeeft ook steeds digitaler te zijn en voor zichzelf geen zwaarwegende beletsels ziet. Belangrijkste aandachtspunt voor WoonInvest is om de persoonlijke aandacht in dit proces goed vorm te geven. Dit vinden onze klanten essentieel. Digitalisering pas je toe om standaardprocessen efficiënt te laten verlopen. Zo creëer je ruimte om persoonlijk maatwerk toe te passen. Maximale digitalisering met behoud van het persoonlijke klantcontact dus.nieuwsoverzicht