mijn wooninvest
wij zijn geopend 070 301 11 00
26 okt 2018

'Bijdragen aan het geluk van mensen'

'Bijdragen aan het geluk van mensen'

'We merken dat we als huismeester steeds meer sociale taken krijgen, vertelt Richard Verburg, met als werkplek Wateringse Veld. 'Het schoonmaakwerk besteden we uit, omdat sociale aspecten en leefbaarheid meer aandacht verdienen.'

We nemen deel aan het Wijknetoverleg, met gemeente, corporaties en sociale partners. Je hebt dan korte lijnen met elkaar bij (conflict)situaties. Ik heb ook een goede samenwerking met de wijkagent. Samen hebben we een sociale kaart ontwikkeld waarop adressen staan van wijkcentra, corporaties, zorginstellingen en diensten als 'Begeleiden en Rijden'. Wateringse Veld is een Vinex-locatie waar twintig jaar geleden nog weiland was en nu 7.000 woningen staan. Het is een multiculturele samenleving en dat vraagt verdraagzaamheid naar elkaar. Ik leg ook veel bewonersbezoeken af. Er hoeft niet altijd iets aan de hand te zijn hoor. Alleenstaande ouderen hebben behoefte aan een praatje of hulp bij het inschakelen van de aannemer. Als ik kan bijdragen aan het geluk van mensen, doe ik dat graag.'


nieuwsoverzicht