mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag
12 dec 2017

Afspraken over sociaal wonen

Afspraken over sociaal wonen

De gemeente Leidschendam-Voorburg, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus ondertekenden op 8 december 2017 de jaarlijkse prestatieafspraken voor sociale woningen. Voor 2018 richten de partijen zich vooral op het verbeteren van de duurzaamheid en het uitbreiden van de sociale nieuwbouw in Klein Plaspoelpolder en Stompwijk. Verder onderzoeken partijen of het mogelijk is om betaalbare (starters)woningen voor jongeren, kwetsbare mensen en statushouders te realiseren.

Armoede en achterstanden voorkomen

Partijen gaan hun huurders/bewoners actief informeren over gemeentelijke- en corporatieregelingen voor mensen met een minimuminkomen. Dit om armoede en huurachterstanden zo veel mogelijk te voorkomen. Ook hebben partijen afgesproken in één of meer complexen voor senioren in 2018 te gaan experimenteren met een flatcoach.

Verkoop sociale woningen gedaald

Bij een terugblik op de prestatieafspraken over het afgelopen jaar constateren partijen dat er mooie resultaten zijn geboekt. Zo zijn er plannen gemaakt voor meer sociale woningbouw en is de verkoop van sociale woningen verder gedaald.

Prestatieafspraken 2018/2021


nieuwsoverzicht