Mijn Wooninvest
inloggen

Klachten

Klachten

Niet tevreden? Laat het ons weten

WoonInvest doet er alles aan om het huren zo prettig mogelijk te maken. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen. U krijgt dan altijd reactie van ons. We zien uw klacht als een waardevolle tip en een kans om de dienstverlening te verbeteren.

Wat is een klacht?

Een klacht betekent dat u ontevreden bent over de dienstverlening door WoonInvest of over de verleende service van een bedrijf dat wij voor u hebben ingeschakeld. U kunt ontevreden zijn over de wijze waarop een reparatie is uitgevoerd of over de manier waarop u door een van onze medewerkers bent behandeld. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en proberen deze binnen twee weken op te lossen. Deze regeling is niet bedoeld voor een (eerste) reparatieverzoek of het melden van sociale overlast.

Hoe meld ik een klacht?

 • Vul het online klachtenformulier in (of dien uw klacht per brief in)
 • Vermeld altijd:
  • uw naam, adres, telefoonnummer overdag en eventueel uw mobiele nummer en e-mailadres
  • een omschrijving van de klacht
  • de oorzaak van de klacht
  • de naam van de medewerker of afdeling waarover uw klacht gaat
  • de oplossing die u graag zou zien
  • of u deze klacht eerder heeft gemeld en – zo ja – wat WoonInvest ermee gedaan heeft

Een niet opgeloste klacht is een meningsverschil

Als u vindt dat WoonInvest uw klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost kunt u deze voorleggen aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland. De Klachtencommissie is telefonisch bereikbaar op 085 210 02 44. Dit is een onafhankelijke commissie, waarvan de leden niet verbonden zijn aan WoonInvest. De commissie biedt een luisterend oor en spreekt een bindend oordeel uit over meningsverschillen tussen woningcorporaties en huurders.

U gaat naar de Huurcommissie voor een meningsverschil over de hoogte van de huur, gebreken of servicekosten

Er zijn enkele zaken die de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland niet kan behandelen, omdat de overheid hiervoor aparte instanties heeft ingesteld. Hierbij denkt u aan meningsverschillen over de hoogte en samenstelling van de huurprijs en de servicekosten. In zo’n geval kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. De Huurcommissie is ook telefonisch bereikbaar op 1400.