mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

VvE Beheer

U woont in een VvE-complex, wat betekent dit voor u als koper?

In sommige complexen verkoopt WoonInvest appartementen en is dan niet meer de enige eigenaar van het complex. Er wordt dan een vereniging van eigenaren (VvE) opgericht. Als er een VvE is, besluit WoonInvest niet meer alleen, maar samen met alle kopers over zaken als onderhoud, beheer en leefregels. Besluiten worden door stemming genomen in de algemene ledenvergadering, die wettelijk minimaal één keer per jaar gehouden wordt.

Onderhoud en beheer

Elke koper van een appartement is mede-eigenaar van het complex. Alle eigenaren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Hiervoor betalen zij maandelijks een bijdrage aan de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van:

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering besluiten de VvE-leden door stemming welk onderhoud er per jaar wordt uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid WoonInvest

WoonInvest neemt binnen de VvE een bijzondere positie in. Enerzijds is zij eigenaar van meerdere woningen, anderzijds heeft zij natuurlijk ook haar verplichtingen naar de huurders. Het is de taak van WoonInvest om ook de belangen van de huurders in de vergaderingen naar voren te brengen. De belangen van huurders en kopers komen vaak overeen. We lichten de verantwoordelijkheden binnen de VvE graag toe aan de hand van een paar alledaagse situaties.

VvE beheerder

Veel VvE’s huren een VvE-beheerder in voor de dagelijkse administratieve en financiële zaken. De VvE beheerder let er bijvoorbeeld op dat de besluiten van de VvE daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat er een huishoudelijk reglement en een onderhoudsplan komen.

Reparatieverzoeken

WoonInvest blijft verantwoordelijk voor reparatieverzoeken in de huurwoningen. Voor reparaties in de algemene ruimten is de VvE verantwoordelijk. Hiervoor kunt u als eigenaar rechtstreeks contact opnemen met de VvE-beheerder. Mocht er werk in de algemene ruimte moeten plaatsvinden, dan zal hij de aannemer inschakelen.

Schoonmaak

Als er in de algemene ruimten wordt schoongemaakt dan regelt de VvE dit. De VvE controleert de uitvoering. Met klachten en suggesties over de schoonmaak kunt u bij de VvE-beheerder terecht.

Woon- en leefregels voor kopers én huurders

Als er woningen worden verkocht en daardoor het complex dus meerdere eigenaren heeft, is er een splitsingsakte van toepassing waarin de rechten en plichten van de eigenaren zijn geregeld. In aanvulling hierop kan de VvE een huishoudelijk reglement opstellen. Hierin staan de leefregels die ervoor zorgen dat iedereen plezierig en veilig woont. Denk bijvoorbeeld aan het vrijhouden van de hal en gangen. Deze woon- en leefregels gelden voor alle bewoners in een complex.

Servicekosten

Als eigenaar betaalt u een bijdrage aan de VvE. De hoogte wordt berekend aan de hand van uw aandeel binnen de VvE. De VvE-leden kunnen voorstellen het servicekostenpakket aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het vaker schoonmaken van de algemene ruimten. Zo’n aanpassing kan gevolgen hebben voor de hoogte van de servicekosten. WoonInvest vraagt ook altijd eerst naar de mening van haar huurders. Is 70% van de huurders of meer akkoord? Dan stemt WoonInvest voor.

Burenoverlast

Heeft u overlast van uw buren? Ga dan altijd eerst het gesprek aan. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw VvE-beheerder. Mocht er een huurder in het spel zijn, dan schakelt de VvE-beheerder WoonInvest in. Omgekeerd kunnen huurders WoonInvest ook vragen op te treden tegen overlast veroorzaakt door eigenaren.