Mijn Wooninvest
inloggen

Schade

Schade

In en aan uw woning kan, om verschillende redenen, schade ontstaan. Wie de schade herstelt en/of u daar een vergoeding voor krijgt, hangt af van het soort schade en de oorzaak. 

Een inboedelverzekering sluit u altijd zelf af

Voor schade aan uw spullen door inbraak, storm of brand, sluit u zelf een inboedelverzekering af. Dit is erg belangrijk! Deze verzekering dekt schade aan bijvoorbeeld uw:

  • televisie of computer
  • meubels
  • kleding
  • tuin

Al uw bezittingen bij elkaar kunnen een behoorlijke waarde hebben. Heeft u geen inboedelverzekering, dan kunt u onverwacht voor hoge kosten komen te staan. Dit kan bijvoorbeeld ook gebeuren als er niet bij u maar bij uw buren brand uitbreekt, waardoor ook uw woning schade oploopt.

Veelgestelde vragen

Als er brand in uw woning is geweest, neem dan altijd contact op met onze klantenservice

Uw eigen inboedelverzekering bepaalt of u in aanmerking komt voor opvang in een tijdelijke woning of in een hotel. Als u niet verzekerd bent, regelt u deze opvang zelf. Bijvoorbeeld bij familie of vrienden.

Is uw woning onbewoonbaar dan lopen de kosten van de huur via uw inboedelverzekering (kale huur) zolang dat nodig is. 

Bij schade aan een slot, deur of raam na een (poging tot) inbraak doet u altijd aangifte bij de politie. De politie maakt een proces-verbaal op. Deze kunt u tot maximaal twee weken na de inbraak bij ons indienen. Na ontvangst van een proces-verbaal zorgen wij dat de schade definitief wordt hersteld.

Zonder proces-verbaal zijn de herstelkosten voor uw eigen rekening. Eventuele schade aan de inboedel is altijd voor uw eigen inboedelverzekering.

Heeft een medewerker van WoonInvest of onze onderhoudsdienst schade aan uw woning veroorzaakt? Of hebben wij een defect in de woning niet op tijd of goed hersteld, waardoor schade aan uw inboedel is ontstaan? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen voor de schade.

Neem hiervoor altijd contact op met onze klantenservice

Heeft u schade aan kozijnen van ramen of deuren door een inval van de politie? De reden waarom zij een inval deden, bepaalt wie de rekening voor herstel betaalt.

  • Was er een vermoeden dat de huurder onwel was geworden of was overleden, dan zijn de herstelkosten voor WoonInvest.
  • Was er een vermoeden van criminele activiteiten (bijvoorbeeld een wietplantage), dan zijn de herstelkosten zijn voor rekening van de huurder.

Was de inval volgens u onterecht? Vraag dan het proces-verbaal op bij de politie om aan te tonen dat het om een onterechte inval ging. Wij hebben het proces-verbaal nodig om de kosten door te kunnen berekenen aan de politie.

Als u door een storm schade heeft aan uw inboedel regelt u dit met uw eigen inboedelverzekering. WoonInvest heeft uw woning en/of het woongebouw verzekerd tegen stormschade met een opstalverzekering.

Onze opstalverzekering dekt geen schade door onzorgvuldig handelen, bijvoorbeeld als u ramen of deuren open heeft laten staan terwijl het hard waait. Dan zijn de herstelkosten voor uw eigen rekening.

Is er een lekkage in uw woning, berging of schuur? Meld de reparatie dan bij WoonInvest.

Heeft de lekkage schade heeft veroorzaakt aan uw inboedel? Schakel dan uw eigen inboedelverzekering in. 

Wijst uw inboedelverzekering de schadeclaim af, dan kunt u deze schriftelijke afwijzing naar ons toe sturen. Wij leggen de schadeclaim/afwijzing dan ter beoordeling voor aan onze eigen verzekering.