Mijn Wooninvest
inloggen

Huuraanpassing 2021

Huuraanpassing 2021

Ieder jaar past WoonInvest de huur per 1 juli aan. WoonInvest bepaalt de huurverhoging aan de hand van haar huurregels. Hierbij zijn de jaarlijkse bepalingen van de overheid leidend. Eind april ontvangt u van ons een voorstel tot huuraanpassing.

Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2021

De overheid besloot dat de huren van sociale huurwoningen dit jaar niet mogen stijgen vanwege de coronacrisis. Dit noemen we een 'huurbevriezing'. Dit geldt ook voor huurders die normaal gesproken een inkomensafhankelijke huurverhoging zouden krijgen. Uw servicekosten kunnen wel wijzigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als onze leveranciers de prijzen aanpassen.

Eenmalige huurverlaging voor sociale huurwoningen in 2021
Sommige huurders hebben dit jaar ook recht op een eenmalige huurverlaging. Is de huur van uw sociale huurwoning in verhouding tot uw inkomen te hoog? Dan ontving u hierover in maart een brief. Ontving u in maart 2021 géén bericht van ons, dan kan het zijn dat uw kale huur al laag is. Of uw bruto huishoudinkomen in 2019 was hoog.
Is uw bruto huishoudinkomen gedaald na 2019, waardoor u nu achter elkaar al minstens zes maanden een 50% lager inkomen heeft ten opzichte van de door de overheid aangegeven inkomensgrenzen? Dan kunt u zelf een verzoek voor huurverlaging bij ons indienen. 

Beperkte huurverhoging vrije sector huurwoningen in 2021 

De overheid bepaalde dat de huren van vrije sector huurwoningen in 2021 maximaal mogen stijgen met het inflatiepercentage, verhoogd met 1%. Dit betekent voor 2021 een huurverhoging van in totaal 2.4%. Uw servicekosten kunnen ook wijzigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als onze leveranciers de prijzen aanpassen.

Huurverhoging parkeerplaatsen en garages

Voor parkeerplaatsen en garages geldt in 2021 een huurverhoging met het inflatiepercentage van 1.4%.

Veelgestelde vragen

Dat kan verschillende redenen hebben. Iedere huurovereenkomst is een individuele afspraak tussen de huurder en WoonInvest. Het heeft dus geen zin om uw huur te vergelijken met die van andere huurders, zoals uw buren.

De huurprijs kan anders zijn doordat:

 • uw buren al heel lang in de woning wonen. Gaan zij verhuizen? Dan bepalen wij voor die woning een nieuwe huurprijs;
 • uw woning is aangepast. Uw woning heeft bijvoorbeeld dubbelglas en de woning van uw buren niet;
 • wij de woning verhuren aan mensen met een laag inkomen. Dat heet passend toewijzen;
 • de regels en wetten zijn veranderd.

Daarvoor zijn twee zaken van belang. De ingangsdatum van uw huurovereenkomst en de kale huurprijs die u op dat moment betaalde. U vergelijkt de kale huurprijs die u bij aanvang van het huurcontract betaalde met onderstaande lijst met de liberalisatiegrenzen.

Lag uw toenmalige kale huurprijs onder de liberalisatiegrens die op dat moment gold?
Dan valt uw woning onder het woningwaarderingspuntenstelsel. Is uw huurcontract ingegaan voordat er een liberalisatiegrens bestond (voor 1989), dan valt uw woning ook onder het woningwaarderingspuntenstelsel.

Liberalisatiegrenzen voor (nieuwbouw) woningen die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor het eerst zijn verhuurd:

 • 1 juli 1989 ƒ 750,‑
 • 1 juli 1990 ƒ 775,‑
 • 1 juli 1991 ƒ 820,‑
 • 1 juli 1992 ƒ 865,42
 • 1 juli 1993 ƒ 913,33

Liberalisatiegrenzen voor alle huurwoningen vanaf 1 juli 1994:

 • 1 juli 1994 ƒ 963,75
 • 1 juli 1995 ƒ 1.007,50
 • 1 juli 1996 ƒ 1.047,92
 • 1 juli 1997 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1998 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1999 ƒ 1.107,‑
 • 1 juli 2000 ƒ 1.149,-
 • 1 juli 2001 ƒ 1.193,-
 • 1 juli 2002 € 565,44
 • 1 juli 2003 € 585,24
 • 1 juli 2004 € 597,54
 • 1 juli 2005 € 604,72
 • 1 juli 2006 € 615,01
 • 1 juli 2007 € 621,78
 • 1 juli 2008 € 631,73
 • 1 juli 2009 € 647,53
 • 1 januari 2011 € 652,52
 • 1 januari 2012 € 664,66
 • 1 januari 2013 € 681,02
 • 1 januari 2014 € 699,48
 • 1 januari 2015 € 710,68
 • 1 januari 2016 € 710,68
 • 1 januari 2017 € 710,68
 • 1 januari 2018 € 710,68
 • 1 januari 2019 € 720,42
 • 1 januari 2020 € 737,14
 • 1 januari 2021 € 752,33

Nee. dat is helaas niet mogelijk. 

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw woning onderhouden, dan kunt u een klacht bij ons indienen.  

Vanaf 1 januari 2021 zijn de inkomensgrenzen aangepast waardoor meer huurders recht hebben op huurtoeslag. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. U kunt zelf berekenen of u recht heeft op huurtoeslag.  

Let op: Ontvangt u al huurtoeslag dan hoeft u niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.