mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Serviceovereenkomst huurdersonderhoud

Wanneer u een serviceovereenkomst huurdersonderhoud afsluit bij WoonInvest, bent u, voor een klein bedrag per maand, af van de kleine reparaties die voor rekening van de huurder komen. Een serviceovereenkomst houdt in dat de dagelijkse gebreken aan uw woning snel en vakkundig worden hersteld. Het gaat om gebreken die vallen onder het gering en dagelijks onderhoud van uw woning en die u anders zelf moet herstellen. Met deze overeenkomst heeft u de zorg en risico’s van deze onderhoudsverplichtingen uitbesteed. Bovendien kan het heel wat kosten besparen. Denk bijvoorbeeld aan materiaalkosten, voorrijkosten van een aannemer en loonkosten.

Het onderhoud van uw huurwoning

Bij de verhuur van uw woning heeft u een huurcontract ontvangen. Het is gebruikelijk dat in dit huurcontract een verdeling is gemaakt van de onderhoudsverplichtingen. Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud? Het merendeel van het onderhoud is voor rekening van de verhuurder, maar een klein gedeelte is voor rekening van de huurder. Meestal wordt daarbij verwezen naar het Burgerlijk Wetboek, boek 7, artikel 217 en 240. Dat artikel gaat over ‘onderhoudsverdeling, herstellingen voor rekening van de huurder’.

Gering en dagelijks onderhoud

Bij het gering en dagelijks onderhoud horen werkzaamheden als het onderhoud aan hang- en sluitwerk, schakelaars, contactdozen, deurbel, deuropener en dergelijke. Maar ook klussen als het ontstoppen van closetpotten, wastafels, gootstenen en riolen horen erbij. Ook reparaties aan het keukenblok, de bovenkastjes, kranen, zeepbakjes, douchegarnituur, stortbak van het toilet en trapleuningen.

Zelf doen kan, maar...

Wie handig is, kan veel werkzaamheden die onder het gering en dagelijks onderhoud vallen, zelf uitvoeren. Voor wie het niet kan of er geen tijd voor heeft, kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Het vervangen van een defect geraakt voordeurslot kost al gauw zo'n € 100,- en het vervangen van een kraanleertje toch ook € 50,-. Het lijken kleine problemen, maar het zijn toch kostbare reparaties. Door een serviceovereenkomst af te sluiten, komt u niet meer voor onverwachte reparatiekosten te staan en het gering en dagelijks onderhoud wordt goed bijgehouden.

Aanmelden voor de serviceovereenkomst

U meldt zich aan voor de serviceovereenkomst huurdersonderhoud door het antwoordformulier op onze website in te vullen en terug te sturen. Alswij het formulier van u hebben ontvangen, krijgt u de overeenkomst in tweevoud toegezonden. U ondertekent beide en stuurt de overeenkomsten terug. Nadat wij de overeenkomsten van u hebben ontvangen, worden deze door ons ondertekend en krijgt u er één om te bewaren.

Wilt u zich aanmelden voor de serviceovereenkomst, dan kunt u het online aanvraagformulier online formulier invullen. Vervolgens krijgt u een contract van ons toegestuurd. Meer informatie over de serviceovereenkomst en algemene voorwaarden kunt u lezen in deze brochure pdf pdf - 7,84 MB.