mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Verhuizen

Een nieuwe woning betrekken is een leuk vooruitzicht, maar verhuizen brengt een hoop werk met zich mee. Hier zetten wij voor u op een rijtje hoe u uw zaken goed kunt regelen en de woning goed kunt achterlaten.

Het opzeggen van de huur

De huur kan op twee manieren worden opgezegd:

1. door ons een (aangetekende) brief te schrijven waarin de volgende gegevens zijn vermeld:

2. door gebruik te maken van een formulier dat op ons kantoor of via deze website verkrijgbaar is.

De opzeggingstermijn is minimaal één maand. U kunt op elke werkdag van de maand opzeggen, maar niet in het weekend of op erkende feestdagen. Als u b.v. op 8 september de woning leeg wilt opleveren, moet u ervoor zorgen dat de huuropzegging uiterlijk op 8 augustus bij WoonInvest in de brievenbus ligt. Als opzegdatum vermeldt u 8 september.

Na ontvangst van uw huuropzegging nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor de voor- en eindinspectie.

Woningcontroles

Volgens de algemene huurvoorwaarden moet u de woning in goede staat opleveren. Om u hierover te informeren moet een voor- en eindinspectie verricht worden door de opzichter.

Voorinspectie

Bij de voorinspectie vertelt de opzichter u hoe u de woning moet achterlaten. Hij maakt een opnamerapport van werkzaamheden die door u moeten worden verricht vóór de eindinspectie. U ontvangt van de opzichter:

Het overnameformulier (doorslagformulier) kunt u gebruiken om afspraken met de nieuwe huurder over overname zaken schriftelijk vast te leggen. Zowel u als de nieuwe huurder ondertekenen het formulier. U houdt een deel, de nieuwe huurder houdt een deel en het derde exemplaar geeft u aan de opzichter bij de eindinspectie.

Als de op het opnamerapport vermelde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd bij de eindinspectie wordt u in gebreke gesteld en krijgt u (juridisch gezien) 5 werkdagen de tijd om de werkzaamheden alsnog uit te voeren. De huur over deze dagen wordt bij u in rekening gebracht. Als na 5 werkdagen de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, worden de werkzaamheden door een aannemer op uw kosten uitgevoerd en ontvangt u de rekening. De prijzen die WoonInvest hiervoor rekent, vindt u in het overzicht Prijslijst herstelkosten pdf - 134,89 KB.

Als de opzichter de woning goedkeurt, levert u de sleutels bij hem in. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u de sleutels aan de nieuwe huurder of aan anderen geeft.

Gas en elektra

De opzichter noteert bij de eindinspectie de meterstanden van gas en elektriciteit op een overschrijvingsformulier. U ontvangt een kopie van het formulier. WoonInvest stuurt het door. Als de nieuwe huurder bij de eindinspectie nog niet bekend is, wordt de aansluiting administratief overgeschreven op naam van WoonInvest. Laat de aansluiting dus nooit afsluiten!

Water

Als water niet in de huurprijs van de woning is opgenomen, moet u de dag dat u de woning verlaat, contact opnemen met het Duinwater bedrijf Zuid Holland om door te geven dat u gaat verhuizen en om de meterstanden door te geven. Het telefoonnummer is 079 347 15 15.

Verwarming

Als de stookkosten in de huur zijn opgenomen, noteert de opzichter de standen bij de eindcontrole als er warmtemeters op de radiatoren geplaatst zijn.

Overname

U kunt stoffering, inboedel of door u aangebrachte voorzieningen ter overname aan de nieuwe huurder aanbieden. De nieuwe huurder is niet verplicht zaken over te nemen.
Het kan voorkomen dat de nieuwe huurder nog niet bekend is als u de woning verlaat. Het is dan niet mogelijk om overname afspraken te maken. Dat betekent dat alles wat in het opnamerapport staat door u zelf moet zijn uitgevoerd bij de eindinspectie. Uiteraard proberen wij u direct in contact te brengen met de nieuwe huurder zodra deze bekend is. In een enkel geval houden wij overname tegen. Dat doen we bijvoorbeeld als een aangebrachte voorziening technisch niet in orde is.
WoonInvest is in geen enkel geval aansprakelijk voor afspraken tussen u en de nieuwe huurder.

Aanbieden woning

Uw huuropzegging betekent voor ons dat er een woning vrijkomt. Na de eerste controle wordt de woning zo snel mogelijk aangeboden op www.woonnet-haaglanden.nl www. De kandidaat die op uw woning gereageerd heeft en er voor in aanmerking komt, krijgt uw telefoonnummer om een afspraak met u te maken om de woning te bekijken.

Eindinspectie

Bij de eindinspectie moet de woning leeg en bezemschoon zijn. De werkzaamheden die afgesproken zijn bij de voorinspectie, moeten uitgevoerd zijn of overgenomen zijn door de nieuwe huurder. Als er veel zelf aangebrachte voorzieningen zijn, en er is nog geen nieuwe huurder bekend, is het mogelijk om de eindinspectie uit te stellen. De huur loopt dan door. Een nieuwe afspraak voor de eindinspectie maakt u met de woonconsulent.

Tips

Vergeet niet:

WoonInvest wenst u succes met verhuizen!