mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Medehuurder

Medehuurderschap kan van groot belang zijn, omdat de medehuurder de huurovereenkomst kan voortzetten als de hoofdhuurder vertrekt. Een medehuurder heeft dezelfde plichten als de hoofdhuurder volgend uit het huurcontract. De medehuurder kan bijvoorbeeld ook aangesproken worden op betaling van de huur. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u vanuit de wet automatisch medehuurder.

U kunt bij WoonInvest een verzoek indienen voor medehuurderschap. Belangrijke voorwaarden om medehuurder te worden zijn:

Medebewoner

De huurder (hoofdbewoner) is verantwoordelijk voor alle verplichtingen die in de huurovereenkomst vermeldt staan. Een medebewoner maakt naast deze hoofdbewoner ook van de woning gebruik. De medebewoner heeft geen rechten of plichten betreffende de woning en verblijft in de woning onder verantwoordelijkheid van de huurder. Als de hoofdbewoner de huur opzegt, moet ook de medebewoner de woning verlaten. Medebewonerschap is normaal toegestaan, alleen niet als er overlast ontstaat doordat er bijvoorbeeld teveel mensen in één woning wonen.