mijn wooninvest
wij zijn geopend 070 301 11 00

Huur opzeggen

U kunt de huur op elke werkdag van de maand schriftelijk opzeggen. Ook kunt u een huuropzeggingsformulier aan onze balie komen invullen. Houdt u wel rekening met de opzegtermijn van één maand. Uw contract eindigt dus precies één maand nadat uw huuropzegging bij ons is binnengekomen of zoveel later als u wenst. Voor de snelle verhuizers raden wij dan ook aan om een huuropzeggingsformulier bij de balie in te vullen.

Vermeldt u duidelijk in uw brief de datum waarop u de woning wilt verlaten. Binnen enkele dagen, na ontvangst van uw huuropzegging, ontvangt u van ons een voorstel voor een voorcontrole. In bijzondere gevallen, zoals bij echtscheiding of overlijden van de hoofdhuurder, doet u er goed aan direct contact met ons op te nemen.

U kunt hier het huuropzeggingsformulier online formulier invullen en downloaden. Nadat u het formulier heeft uitgeprint plaatst u uw handtekening en verzendt het met postzegel naar postbus 163, 2270 AD in Voorburg. Op het moment dat wij het ondertekende formulier van u hebben ontvangen, is de huuropzegging definitief.

Huuropzegging bij overlijden

Wilt u als nabestaande de huurder opzeggen van een overleden huurder, dan kunt u hier het huuropzeggingsformulier ivm overlijden online formulier invullen en downloaden. Dit formulier kunt u ons toesturen met een kopie overlijdensakte. Wij nemen na ontvangst contact met u op.

Woningcontroles

Volgens de Algemene Huurvoorwaarden moet u de woning in goede staat opleveren. Om u hierover te informeren, verricht de opzichter van WoonInvest een voor- en eindinspectie.

Voorinspectie

Bij de voorinspectie vertelt de opzichter u hoe u de woning moet achterlaten. Hij maakt een opnamerapport van werkzaamheden die door u moeten worden verricht vóór de eindinspectie. U ontvangt van de opzichter:

Het overnameformulier (doorslagformulier) kunt u gebruiken om afspraken met de nieuwe huurder over overname van roerende zaken schriftelijk vast te leggen. Zowel u als de nieuwe huurder ondertekenen het formulier. U houdt een deel, de nieuwe huurder houdt een deel en het derde exemplaar geeft u aan de opzichter bij de eindinspectie. WoonInvest bemiddelt niet bij overname.

Als op het overnamerapport vermelde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd bij de eindinspectie wordt u in gebreke gesteld en krijgt u (juridisch gezien) vijf werkdagen de tijd om de werkzaamheden alsnog uit te voeren. De huur over deze dagen wordt bij u in rekening gebracht. Als na vijf werkdagen de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, worden de werkzaamheden door een aannemer op uw kosten uitgevoerd en ontvangt u de rekening. De prijzen die WoonInvest hiervoor rekent, vindt u in het overzicht Prijslijst herstelkosten pdf - 114,70 KB.
Als de opzichter de woning goedkeurt, levert u de sleutels bij hem in. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u de sleutels aan de nieuwe huurder of aan anderen geeft.

Gas en elektra

Om uw gas en elektra op te zeggen, vraagt u bij uw energiebedrijf een verhuisformulier aan (uiterlijk twee weken vóór uw vertrek). De meterstanden worden bij de eindinspectie op het formulier ingevuld en door u en de opzichter ondertekend. Het ingevulde formulier stuurt u terug naar uw energiebedrijf. De opzichter neemt een kopie mee.

Water

Als water niet in de huurprijs van de woning is opgenomen, moet u de dag dat u de woning verlaat, contact opnemen met het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) om door te geven dat u gaat verhuizen en om de meterstanden door te geven.
079 347 15 15

Verwarming

Als de stookkosten in de huur zijn opgenomen, noteert de opzichter de standen bij de eindcontrole als er warmtemeters op de radiatoren geplaatst zijn.

Overname

U kunt stoffering, inboedel of door u aangebrachte voorzieningen ter overname aan de nieuwe huurder aanbieden. In een enkel geval houden wij overname tegen. Dat doen we bijvoorbeeld als een aangebrachte voorziening technisch niet in orde is. WoonInvest is in geen enkel geval aansprakelijk voor afspraken tussen u en de nieuwe huurder. De nieuwe huurder is niet verplicht zaken over te nemen. Het kan voorkomen dat de nieuwe nieuwe huurder nog niet bekend is als u de woning verlaat. Het is dan niet mogelijk om overname-afspraken te maken. Dat betekent dat alles wat in het opnamerapport staat door u zelf moet zijn uitgevoerd bij de eindinspectie. Uiteraard proberen wij u direct in contact te brengen met de nieuwe huurder zodra hij bekend is.

Aanbieden woning

Uw huuropzegging betekent voor ons dat er een woning vrijkomt. Na de eerste controle wordt de woning zo snel mogelijk aangeboden op www.woonnet-haaglanden.nl www. De kandidaat die op uw woning gereageerd heeft en er voor in aanmerking komt, krijgt uw telefoonnummer om een afspraak met u te maken om de woning te bekijken.

Eindinspectie

Bij de eindinspectie moet de woning leeg en bezemschoon zijn. De werkzaamheden die afgesproken zijn bij de voorinspectie, moeten uitgevoerd zijn of voorzieningen moeten overgenomen zijn door de nieuwe huurder, indien toegestaan. Indien voorzieningen worden overgenomen, moet de opzeggende huurder een ingevuld overnameformulier afgeven aan de mutatieopzichter. Als er veel zelf aangebrachte voorzieningen zijn, en er is nog geen nieuwe huurder bekend, is het mogelijk om de eindinspectie uit te stellen. De huur loopt dan door. Een nieuwe afspraak voor de eindinspectie maakt u met de woonconsulent.

Tips

Vergeet niet:

WoonInvest wenst u succes met verhuizen!