mijn wooninvest
wij zijn geopend 070 301 11 00

Wat te doen als u de huur wilt opzeggen?

U gaat uw woning verlaten en moet van alles regelen voor het eenmaal zo ver is. Op deze pagina leest u welke zaken u moet regelen bij de huuropzegging. U kunt de huuropzegging direct online regelen via het formulier op deze pagina of schriftelijk bij ons indienen.

Voorcontrole

Zodra wij de huuropzegging hebben ontvangen, maken wij een afspraak met u voor een voor- en eindcontrole. Een opzichter komt bij u langs om de woning te bekijken. Tijdens de voorcontrole spreekt u met de opzichter af welke werkzaamheden u nog aan uw woning verricht voordat u de sleutels inlevert. Alle afspraken komen in een opnamerapport te staan dat u samen met de opzichter ondertekent, u ontvangt hier een kopie van. U krijgt tot de eindcontrole de tijd om gebreken te verhelpen en de afgesproken werkzaamheden uit te voeren. Om te kijken of uw woning voldoet aan de eisen die wij bij een inspectie stellen, hebben wij alvast een checklist pdf - 387,64 KB opgesteld.

Bezichtiging van de woning

Als u de huur heeft opgezegd, gaat WoonInvest meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Als wij een nieuwe kandidaat hebben, bieden wij hen de kans om de woning te bezichtigen. Wij stellen het op prijs als u daaraan wil meewerken. Met uw toestemming geven wij de kandidaat uw contactgegevens om een afspraak met u te maken om de woning te bekijken. Tijdens de bezichtiging kunt u de overname van zaken met de mogelijk nieuwe huurder bespreken. U heeft de mogelijkheid zaken ter overname aan te bieden wanneer de nieuwe huurder voor het einde van de huurperiode bij ons bekend is.

Eindcontrole

Bij de eindcontrole moet de woning leeg en bezemschoon zijn. De werkzaamheden die afgesproken zijn bij de voorcontrole, moeten uitgevoerd zijn of voorzieningen moeten overgenomen zijn door de nieuwe huurder. Als alles in orde is, kunt u de sleutels en eventuele handzenders meteen inleveren. Indien voorzieningen worden overgenomen, moet de opzeggende huurder een ingevuld overnameformulier afgeven aan de opzichter.

Eindafrekening

Als de opzichter de woning heeft goedgekeurd en u de sleutels heeft ingeleverd, maken wij de eindafrekening op. Hierin is de afrekening servicekosten nog niet verwerkt. Die ontvangt u bij de jaarlijkse afrekening. Krijgt u nog geld van ons, dan storten wij dit bedrag op een door u opgegeven bankrekening. Het kan zijn dat u nog niet alle verschuldigde huur aan ons heeft betaald. Of dat wij voor uw rekening werkzaamheden hebben uitgevoerd. U ontvangt dan een factuur van ons met het over te maken bedrag.

Veelgestelde vragen

Hoe lang van tevoren moet ik de huur opzeggen?

De wettelijke opzegtermijn is een maand, maar u mag natuurlijk ook eerder opzeggen. Deze termijn start op de datum dat wij uw huuropzegging hebben ontvangen. Valt de einddatum van uw huurcontract in het weekend of op een feestdag, dan wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Voorbeeld: als u bijvoorbeeld op 8 september de woning leeg wilt opleveren, moet u ervoor zorgen dat de huuropzegging uiterlijk op 8 augustus bij WoonInvest is. Als opzegdatum vermeldt u 8 september.

Hoe kan ik de huur opzeggen?

U kunt de huur op twee manieren opzeggen:

 1. Online via het huuropzeggingsformulier online formulier. Na het invullen, krijgt een bevestiging van uw opzegging.
 2. U kunt uw huur schriftelijk opzeggen waarin de volgende gegevens zijn vermeld:
  - uw naam
  - uw huidige adres
  - datum waarop u de huur wilt beëindigen
  - uw toekomstige adres
  - telefoonnummer(s) waarop u te bereiken bent
  - In geval van overlijden graag een kopie overlijdensakte bijvoegen.
Verstuur de opzegging naar:
WoonInvest – afdeling Wonen
Postbus 163 – 2270 AD Voorburg
U kunt de brief ook afgeven aan de balie van WoonInvest, Charlotte van Pallandtlaan 2, Voorburg.

Binnen enkele dagen, na ontvangst van uw huuropzegging, ontvangt u van ons een voorstel voor een voorcontrole. In bijzondere gevallen, zoals bij echtscheiding of overlijden van de hoofdhuurder, doet u er goed aan direct contact met ons op te nemen.

Wat te doen bij huuropzegging i.v.m. overlijden?

Wilt u als nabestaande de huurder opzeggen van een overleden huurder, dan kunt u hier het huuropzeggingsformulier ivm overlijden online formulier invullen, u kunt hierbij een kopie overlijdensakte uploaden. Dit formulier kunt u ons ook schriftelijk toesturen met een kopie overlijdensakte. Wij nemen na ontvangst contact met u op.

Ik heb mijn huur opgezegd, kan ik dit nog terugdraaien of de einddatum wijzigen?

Terugdraaien is over het algemeen mogelijk zolang de woning nog niet aan een kandidaat is aangeboden. Bij grote betalingsachterstanden en/of overlastsituaties kan WoonInvest het verzoek tot terugdraaien huuropzegging afwijzen.

Heeft u de huur opgezegd, maar wilt u liever iets korter of langer in de woning blijven? Korter is mogelijk, maar de opzegtermijn is nooit minder dan een maand. Langer kan alleen in overleg als woningen nog niet is aangeboden aan een volgende huurder. De einddatum verschuift, en dit moet u altijd schriftelijk aanvragen. De reden hiervoor is dat de huurbetaling verlengd wordt en hiervoor hebben wij uw handtekening nodig. De eindcontrole verschuift dan automatisch ook op. We raden u aan op tijd een verlenging aan te vragen zodat de opzichter ruimte in zijn agenda kan reserveren.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Nee, alleen de huurder die op de huurovereenkomst staat, kan de huur opzeggen. Is er een medehuurder, dan tekent u beiden voor de opzegging.

Kan ik iets voorbereiden voor de voorcontrole?

Wilt u vooruitlopend op de voorcontrole alvast weten waar u aan toe bent? Met deze handige checklist pdf - 387,64 KB kunt u zelf nagaan of er iets aan uw woning moet gebeuren.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de controle, kan ik iemand in mijn plaats sturen?

Ja, u kunt iemand schriftelijk machtigen om namens u aanwezig te zijn.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname?

In sommige gevallen is het mogelijk om zaken ter overname aan te bieden aan de volgende huurder. De voorwaarden hiervoor overlegt de opzichter met u bij de voorinspectie. In algemene zin is het niet mogelijk om defecte of ontbrekende zaken over te dragen. Daarnaast is overname uitsluitend mogelijk als wij voor de eindinspectie een nieuwe huurder hebben gevonden en deze interesse heeft in de aangeboden zaken. Na de sleuteloverdracht vervalt al uw recht op de achtergebleven zaken. De overname ligt schriftelijk vast in een overnameformulier. Zowel u als de nieuwe huurder ondertekenen dit formulier.

Wat als er nog geen nieuwe huurder is, mag ik dan spullen achterlaten?

Tijdens de voorinspectie bespreekt de opzichter welke zaken (vb. harde vloerbedekking, inbraakwerende zaken) bij uitzondering mogen achterblijven. WoonInvest verstrekt geen vergoeding voor deze zaken. U behoudt tot aan de sleuteloverdracht het recht om deze zaken ter overname aan de volgende huurder aan te bieden (zie vorige vraag).

Wat als de afgesproken werkzaamheden niet zijn uitgevoerd voor de eindinspectie?

Als de vermelde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd bij de eindinspectie wordt u in gebreke gesteld en krijgt u (juridisch gezien) vijf werkdagen de tijd om de werkzaamheden alsnog uit te voeren. De huur over deze dagen wordt bij u in rekening gebracht. Als na vijf werkdagen de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, worden de werkzaamheden door een aannemer op uw kosten uitgevoerd en ontvangt u de rekening. De prijzen die WoonInvest hiervoor rekent, vindt u in het overzicht Prijslijst herstelkosten pdf - 134,89 KB.

Mag ik aanpassingen (zelf aangebrachte voorzieningen) laten zitten?

Heeft u uw woning aangepast, bijvoorbeeld door een extra wand of bad te plaatsen? Dan mag de aanpassing soms na uw vertrek achterblijven. Dit is afhankelijk van een aantal zaken. Heeft u de aanpassing van tevoren bij WoonInvest aangevraagd? Is de aanpassing technisch juist uitgevoerd? In sommige gevallen moet u de aanpassingen verwijderen. Dit ter beoordeling van de opzichter.

Hoe geef ik mijn eindstanden van water en energie door?

U geeft uw meterstanden zelf online door aan uw water- en energieleveranciers.