mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Overlast

Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig woont, is het belangrijk om rekening met elkaar te houden en de overlast te beperken. Iedereen heeft andere gewoonten en vertoont ander gedrag. Dit kan leiden tot irritaties of zelfs tot overlast. Veel overlast ontstaat door geluiden zoals harde muziek, boren of geschreeuw, maar het kan ook ontstaan door zwerfvuil op straat.

In onze brochure Overlast of prettig samenleven? Enkele tips... pdf - 359,54 KB leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt herkennen en wat u kunt doen als sprake is van overlast.
Een goede buur is immers beter dan een verre vriend.

Beperken overlast

Een aantal maatregelen die u kunt nemen om de overlast zoveel mogelijk te beperken:

Burenoverlast

Heeft u last van uw buren, probeer dan het probleem zo objectief mogelijk te beoordelen. Komt u tot de conclusie dat uw klacht redelijk is, praat daar dan met de betrokkenen over. Probeer samen afspraken te maken om herhaling te voorkomen.

Tips voor een goed gesprek

Buurtbemiddeling

Heeft u een conflict met iemand in uw omgeving? Heeft u last van uw buren? Het kan iedereen overkomen. Meestal gaan mensen prettig met elkaar om en wonen, leven of werken in goede harmonie met elkaar. Maar soms gaat er iets mis en dan ontstaat er een conflict.

Los het samen op!

Bemiddeling & Mediation Den Haag www biedt u de mogelijkheid om – met de hulp van neutrale conflictbemiddelaars - het conflict zelf op te lossen. Deze conflictbemiddelaars zijn daar speciaal voor opgeleid en helpen mensen vrijwillig om zelf een goede oplossing voor het probleem te vinden.

Waarom bemiddeling of mediation? De kracht van bemiddeling en mediation is dat in een open en vertrouwelijk gesprek de belangen, zorgen en wensen van alle partijen op tafel komen. De bemiddelaars en mediators zijn neutraal. Zij kiezen geen partij en vellen geen oordeel. Wel zorgen zij ervoor dat alle partijen weer samen in gesprek komen. Dat men weer naar elkaar kan luisteren en elkaar respecteert. De partijen werken samen naar een oplossing toe die voor alle partijen acceptabel en haalbaar is.