mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Investpunten

WoonInvest wil haar huurders graag iets extra’s bieden en heeft daarom het concept Investpunten ontwikkeld. Achtergrond van dit concept is het belonen van goede huurders.

Huurders van woonruimte kunnen automatisch Investpunten sparen. Deze punten vertegenwoordigen een bepaalde waarde in euro’s die in de webwinkel interne link ingewisseld kunnen worden voor verschillende cadeaubonnen. Mogelijk kunnen de punten ook, in overleg met WoonInvest, ingezet worden voor aanpassingen- en/of verbeteringen in uw woning of woonomgeving.

WoonInvest gaat betrokkenheid van huurders bij onze organisatie, de buurt en de woning belonen. Met Investpunten gaan wij uit van partnerschap tussen WoonInvest en haar huurders. Het sparen van punten start op de 1e van de maand volgend op de maand waarin u zich opgegeven heeft.

Hoe kan ik mij aanmelden om Investpunten te sparen?

Heeft u al inloggegevens?

Log in op www.wooninvest.nl www. Ga in het menu mijn gegevens naar het item Investpunten. Hier kunt u zich aanmelden voor het sparen van Investpunten.

Heeft u nog geen inloggegevens?

Klik linksboven op de knop inloggen. Onderaan deze pagina kunt u zich vervolgens aanmelden. Bij het aanmelden wordt u gevraagd of u Investpunten wilt sparen.

Saldo bekijken

U kunt het door u gespaarde aantal Investpunten bekijken door in te loggen op www.wooninvest.nl www en vervolgens in het menu mijn gegevens het item Investpunten aan te klikken.

U kunt Investpunten als volgt sparen

Waarvoor Hoeveel Hoe vaak Toelichting
Woonduur 5 Investpunten Per maand Voor iedere volledige maand na aanmelding
Machtiging voor het automatisch betalen van de huur 10 Investpunten Per maand Automatische incasso mag niet worden gestorneerd
U heeft een serviceovereenkomst gering- en dagelijks onderhoud 15 Investpunten Per maand
Buitengewone betrokkenheid bij woning en woonomgeving 30 Investpunten Per maand voor actief lidmaatschap van een bewonerscommissie en/of bestuurslidmaatschap van de huurdersvereniging
Lidmaatschap Respectus 1 Investpunt Per prolongatie

Verzilveren Investpunten

U kiest zelf het moment waarop u uw opgespaarde Investpunten verzilvert. Het minimum aantal te verzilveren Investpunten is vastgesteld op 1000 punten (€ 50,-).

Het verzilveren van Investpunten verloopt heel eenvoudig. Eenmaal per jaar krijgt u een brief over de jaarlijkse huurverhoging. Wij doen daar het overzicht van het aantal opgebouwde Investpunten bij. Verder kunt u op ieder gewenst moment de actuele stand opvragen bij de afdeling Klantenservice en via onze website met uw persoonlijke inlogcode.

Opgebouwde Investpunten vertegenwoordigen een bepaalde waarde in euro’s die in de webwinkel interne link op www.wooninvest.nl www ingewisseld kunnen worden voor een cadeaubon naar keuze. Mogelijk kunnen de punten ook, in overleg met WoonInvest, ingezet worden voor aanpassingen- en/of verbeteringen in uw woning of woonomgeving. Heeft u ideeën qua besteding van uw punten dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice. Punten kunnen ook meegenomen worden bij verhuizing naar een andere woning van WoonInvest.

Investpunten verspelen

U raakt uw Investpunten kwijt op het moment dat wij een serieuze overlastklacht registreren in ons klachtenregistratiesysteem op uw adres. Na één jaar geen overlast veroorzaakt te hebben kunt u zich weer opnieuw aanmelden om Investpunten te gaan sparen.