mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Investpunten stoppen

WoonInvest gaat de Investpunten afbouwen. Dat heeft te maken met de strengere eisen vanuit de Autoriteit Wonen. Daarnaast draagt het systeem onvoldoende bij aan onze ambitie. Per 1 januari 2019 stopt WoonInvest met de Investpunten.

Wat betekent dit voor u als spaarder?

Mogelijk spaart u al jaren. Het kan zijn dat zij u op 31 november 900 punten heeft gespaard en deze dan kwijt bent, omdat u ze altijd per 1.000 kon verzilveren. Vanaf eind augustus bieden we ook een tussenvariant om huurders tegemoet te komen. In plaats van verzilveren per 1.000 punten, is het mogelijk om per 500 punten in te wisselen. Dit kunt u doen in het huurdersportaal ‘Mijn WoonInvest’.

Saldo bekijken

U kunt het door u gespaarde aantal Investpunten bekijken door in te loggen op www.wooninvest.nl www en vervolgens in het menu mijn gegevens het item Investpunten aan te klikken.

U kunt Investpunten als volgt sparen

Waarvoor Hoeveel Hoe vaak Toelichting
Woonduur 5 Investpunten Per maand Voor iedere volledige maand na aanmelding
Machtiging voor het automatisch betalen van de huur 10 Investpunten Per maand Automatische incasso mag niet worden gestorneerd
U heeft een serviceovereenkomst gering- en dagelijks onderhoud 15 Investpunten Per maand
Buitengewone betrokkenheid bij woning en woonomgeving 30 Investpunten Per maand voor actief lidmaatschap van een bewonerscommissie en/of bestuurslidmaatschap van de huurdersvereniging
Lidmaatschap Respectus 1 Investpunt Per prolongatie

Verzilveren Investpunten

U kiest zelf het moment waarop u uw opgespaarde Investpunten verzilvert. Het verzilveren van Investpunten verloopt heel eenvoudig. Eenmaal per jaar krijgt u een brief over de jaarlijkse huurverhoging. Wij doen daar het overzicht van het aantal opgebouwde Investpunten bij. Verder kunt u op ieder gewenst moment de actuele stand opvragen bij de afdeling Klantenservice en via onze website met uw persoonlijke inlogcode.

Opgebouwde Investpunten vertegenwoordigen een bepaalde waarde in euro’s die in de webwinkel op www.wooninvest.nl www ingewisseld kunnen worden voor een cadeaubon naar keuze. Mogelijk kunnen de punten ook, in overleg met WoonInvest, ingezet worden voor aanpassingen- en/of verbeteringen in uw woning of woonomgeving. Heeft u ideeën qua besteding van uw punten dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice. Punten kunnen ook meegenomen worden bij verhuizing naar een andere woning van WoonInvest.