mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Bewonerscommissie

Waarom en wanneer een bewonerscommissie

De woning waarin u woont maakt deel uit van een complex. In zo’n complex hebben de bewoners met elkaar te maken. Voor de verhuurder, in uw geval WoonInvest, is het complex ook een geheel. Als er onderhoud wordt verricht, gebeurt dat meestal collectief. Ook zijn er vaak gezamenlijke servicekosten.

Als bewoner vindt u het wellicht ook een goed idee bepaalde zaken gezamenlijk met uw medehuurders op te pakken. Misschien wilt u graag uw buren beter leren kennen, of wilt u werken aan meer saamhorigheid in het complex. Ook kan het zijn dat bewoners graag meer of beter onderhoud willen. Dat kan gaan om een leukere inrichting van de binnentuin, om planmatig onderhoud zoals een schilderbeurt, maar het kan ook het schoonmaken van de trap of bergingsgangen betreffen. En misschien is er zelfs sprake van overlast in het complex of de buurt, van buren, of van verkeer, een lawaaiig bedrijf of van jongeren.

In veel gevallen zal het niet makkelijk zijn om als enkele huurder dergelijke zaken aangepakt te krijgen. Dan is het opzetten van een bewonerscommissie of bewonersgroep een goed idee. Samen sta je sterker en kan je meer werk verrichten. Ook kan samenwerken van belang zijn om duidelijk te maken dat een wens of kwestie niet alleen u zelf betreft, maar ook bij andere huurders leeft. Samen zal het mogelijk zijn om een beter resultaat te halen.

Hoe krijg je een bewonerscommissie op gang?

  1. Om te beginnen: ga het gesprek aan. Praat met de buren: delen zij uw zorgen, hebben zij dezelfde wens of eenzelfde probleem? Als blijkt dat dit zo is, probeer hen dan ervan te overtuigen om samen een aanpak te verzinnen.
  2. Zodra er drie mensen bij elkaar zijn, is de eerste stap gezet. Het is wel verstandig dan nog steeds te werken aan vergroten van de commissie door met alle bewoners in contact te treden. Er zijn verschillende manieren om alle buren te bereiken. Een aantal suggesties hiervoor zijn: een enquête rond sturen waarin gevraagd wordt wat iedereen vindt van het complex, een bewonersavond organiseren waarbij een wens of knelpunt onderwerp van gesprek is en er gezocht wordt naar oplossingen enzovoorts. Welke methode het beste is hangt af van de bewoners van het complex.
  3. Zodra er een groepje is gevormd is het verstandig te bepalen wat de groep precies wil. Maak een werkplan(netje) met elkaar waarin wordt vastgelegd welke zaken of knelpunten je wilt aanpakken. Verdeel ook de taken onderling, bekijk wie goede brieven kan schrijven, wie goed kan overleggen en bepaal aan de hand daarvan wat iedereen voor taak in de commissie gaat vervullen.
  4. Kijk vervolgens naar de partners die nodig zijn om tot een oplossing te komen en met wie u wilt overleggen. Voor zaken die heel direct met de woningen te maken hebben is dat WoonInvest: servicekosten (schoonmaak, gemeenschappelijke elektra), onderhoud, overlast van buren, de binnentuin en uiteraard als WoonInvest de woningen wil aanpakken (onderhoud of renoveren).

Voor zaken die meer met de straat om de woningen heen hebben te maken is dat de gemeente en soms ook de politie, hulpverleners, of bijvoorbeeld het jongerenwerk.

Voorbeeld:

In een complex ergeren bewoners zich aan de vuile trappenhuizen. Daarnaast zijn er problemen met het sluiten van de balkondeuren. Ook vinden de bewoners dat er een speelplekje moet komen voor de kinderen die in de buurt wonen want er zijn weinig plekken voor hen en het verkeer is druk.
Voor de schoonmaak en de balkondeuren moet er contact opgenomen worden met WoonInvest. Dit gaat over de woningen zelf en daar is WoonInvest verantwoordelijk voor. Voor het speelplekje ligt dat ingewikkelder. Als dat niet in de binnentuin kan dan moet het op straat. Er is niet veel ruimte dus er moet een goede plek gezocht worden. De gemeente onderhoudt de straten en pleinen en het groen. Om een speelplekje te realiseren moet dus overlegd worden met de gemeente.

Moeten de bewoners het helemaal zelf uitzoeken?

Nee, dat is niet zo. WoonInvest kan u helpen met het opzetten van een bewonerscommissie. De woonconsulent kent het complex en de buurt en kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een enquête of uitnodiging voor de bewoners. Daarnaast ondersteunt WoonInvest haar bewonerscommissies. Dit betekent vaak dat er faciliteiten beschikbaar worden gesteld zoals de mogelijkheid om kopieën te maken of een vergaderplekje.

Moeten de bewoners dit allemaal zelf betalen?

Alle activiteiten kosten geld. Ook het opzetten van een bewonerscommissie brengt kosten met zich mee. WoonInvest geeft haar bewonerscommissies een financiële ondersteuning. Het gaat om een bescheiden bedrag per jaar waarmee de commissie de lopende kosten (brieven, uitnodigingen, telefoon etc.) kan betalen. Indien een ruimer budget noodzakelijk is voor specifieke activiteiten (een grote bewonersdag, een feestje of iets dergelijks) zijn er mogelijkheden om hiervoor wat geld te krijgen. Ook de gemeente heeft meestal wel enig budget voor bewonersinitiatieven.

Voor het ontvangen van financiële bijdragen kan de bewonerscommissie een aparte bank- of girorekening openen. Dit is niet altijd noodzakelijk, maar kan wel handig zijn. Kleinere bijdragen kunnen de commissies laten overmaken naar de giro- of bankrekening van de penningmeester. Jaarlijks wordt er wel gevraagd om achteraf aan te geven waar het geld aan uit wordt gegeven, een verantwoording. Alle bonnetjes e.d. van uitgaven dient men goed te bewaren.

Het bewonerscommissiereglement

In het bewonerscommissiereglement dat WoonInvest heeft opgesteld met huurdersvereniging Respectus leest u verdere informatie over het reilen en zeilen van een bewonerscommissie en de eisen waaraan men dient te voldoen.

Link: