mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Bewonerscommissie

We betrekken bewoners graag bij beleid, activiteiten en ontwikkelingen in de wijk of buurt.

Samen staan we sterk, ons huis is uw thuis en uw huis is onze woning.

Actieve bewoners op wijk- en gebouwniveau

Veel van onze bewoners zijn betrokken, starten initiatieven en denken mee over de ontwikkeling van hun buurt. Dat gaat twee kanten op: op eigen initiatief en op uitvraag. Bewoners krijgen op wijkniveau een stem wanneer we in een wijk bijvoorbeeld gaan renoveren. Ze denken dan actief mee en geven advies over de gemaakte plannen, zo werken we samen aan plannen. Ook bij woongebouwen gebeurt er veel. Denk aan bewonersgroepen, of actieve bewoners die een gemeenschappelijke tuin onderhouden en activiteiten organiseren zodat bewoners hun buren wat beter leren kennen. Wij mogen deze activiteiten niet ‘sponsoren’, maar wel meedenken en bijdragen aan activiteiten die te maken hebben met de veiligheid van uw leefomgeving, een schone leefomgeving en een mooie leefomgeving. Met actieve bewonersgroepen praten we daarnaast ook over onderwerpen als onderhoud en leefbaarheid.

In twee stappen zelf actief worden

  1. Ga het gesprek aan met de buren.
  2. Bepaal wat jullie graag willen aanpakken; is daar een keer samen aanpakken of zitten voor nodig of een gesprek met WoonInvest? De wijkbeheerder en woonconsulent gaan graag in gesprek. Is het structureel? Richt dan een bewonerscommissie op.

WoonInvest heeft banden met allerlei lokale initiatieven, hulpverleners en de gemeente. Daarin kunnen wij actieve bewoners adviseren.

Een bewonerscommissie

Een bewonerscommissie heeft echte rechten en plichten. Voor WoonInvest is het belangrijk dat een formele bewonerscommissie zich openstelt voor alle andere huurders en hun mening. Zo staan we samen echt sterk.

WoonInvest helpt u graag verder!

Als huurder neemt u in eerste instantie zelf het initiatief om een bewonerscommissie op te richten. WoonInvest kan u daarbij op verschillende manieren ondersteunen. Hoe? Neem daarvoor contact op met uw woonconsulent via 070 301 11 00

Link: