mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

VvE

U woont in een VvE-complex, wat betekent dit voor u als huurder?

In sommige complexen verkoopt WoonInvest appartementen. Zij is dan niet meer de enige eigenaar van het complex. Er wordt dan een vereniging van eigenaren (VvE) opgericht. Als er een VvE is, besluit WoonInvest niet meer alleen, maar samen met alle VvE-leden (particuliere eigenaren) over zaken als onderhoud, beheer en leefregels. Besluiten worden door stemming genomen in de algemene ledenvergadering, die wettelijk minimaal één keer per jaar gehouden wordt. Dit brengt voor u als huurder enkele veranderingen met zich mee. Hieronder leest u wat verandert en wat hetzelfde blijft.

Onderhoud en beheer

Elke koper van een appartement is mede-eigenaar van het complex. Alle eigenaren zijn samen verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Hiervoor betalen zij maandelijks een bijdrage aan de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van:

In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering besluiten de VvE-leden door stemming welk onderhoud er per jaar wordt uitgevoerd. Hoe meer appartementen WoonInvest in een complex bezit, hoe groter haar stem (aandeel) in de ledenvergadering is.

Verantwoordelijkheid WoonInvest

WoonInvest neemt binnen de VvE een bijzondere positie in. Enerzijds is zij eigenaar van meerdere woningen, anderzijds heeft zij natuurlijk ook haar verplichtingen naar de huurders. Het is de taak van WoonInvest om ook de belangen van de huurders in de vergaderingen naar voren te brengen. De belangen van huurders en kopers komen vaak overeen. We lichten de verantwoordelijkheden binnen de VvE graag toe aan de hand van een paar alledaagse situaties.

VvE beheerder

Veel VvE’s huren een VvE-beheerder in voor de dagelijkse administratieve en financiële zaken. De VvE beheerder let er bijvoorbeeld op dat de besluiten van de VvE daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat er een huishoudelijk reglement en een onderhoudsplan komen.

Reparatieverzoeken

WoonInvest blijft verantwoordelijk voor reparatieverzoeken in uw woning. Voor reparaties in de algemene ruimten is de VvE verantwoordelijk. Voor beide zaken kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze aannemer. Die zorgt voor reparatie indien het werk in uw woning moet worden uitgevoerd. Mocht er werk in de algemene ruimte moeten plaatsvinden, dan zal hij de VvE beheerder inschakelen.

Schoonmaak

Als er in de algemene ruimten wordt schoongemaakt dan regelt de VvE dit. De VvE controleert de uitvoering. Met klachten en suggesties over de schoonmaak kunt u als huurder terecht bij WoonInvest. Wij geven deze dan door aan de VvE-beheerder of zetten ze op de agenda van de algemene jaarlijkse ledenvergadering.

Woon- en leefregels voor kopers én huurders

Als een complex meerdere eigenaren krijgt, komt er een zogenoemde splitsingsakte met woonregels. In aanvulling hierop kan de VvE een huishoudelijk reglement opstellen. Hierin staan de leefregels die ervoor zorgen dat iedereen plezierig en veilig woont. Denk bijvoorbeeld aan het vrijhouden van de hal en gangen. Deze woon- en leefregels gelden voor alle bewoners in een complex. Dus ook voor u als huurder. WoonInvest zorgt ervoor dat de regels zo goed mogelijk aansluiten op de huurvoorwaarden.

Servicekosten

Als huurder betaalt u geen bijdrage aan de VvE. U betaalt wel servicekosten aan WoonInvest. De hoogte daarvan berekenen we door onze bijdrage aan de VvE te delen door het aantal appartementen dat wij in een complex bezitten. De VvE-leden kunnen voorstellen het servicekostenpakket aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het vaker schoonmaken van de algemene ruimten. Zo’n aanpassing kan gevolgen hebben voor de hoogte van de servicekosten. Wij vragen in dat geval altijd eerst de mening van onze huurders. Is 70% van de huurders of meer akkoord? Dan stemmen wij voor. Anders stemmen wij tegen.

Burenoverlast

Heeft u overlast van uw buren? Ga dan altijd eerst het gesprek aan. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met WoonInvest. Mocht er een koper in het spel zijn dan schakelt WoonInvest de beheerder van de VvE in. Omgekeerd kunnen eigenaars het VvE-bestuur ook vragen op te treden tegen overlast veroorzaakt door huurders.