mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Niet tevreden? Laat het weten.

WoonInvest doet er alles aan om het huren zo prettig mogelijk te maken. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen. Op deze wijze willen wij klantgerichter en efficiënter met meldingen omgaan. We zien uw klacht als een waardevolle tip en een kans om de dienstverlening te verbeteren.

Wat is een klacht?

Een klacht betekent dat u ontevreden bent over de dienstverlening door WoonInvest of over de verleende service van een bedrijf dat wij voor u hebben ingeschakeld. U kunt ontevreden zijn over de wijze waarop een reparatie is uitgevoerd of over de manier waarop u door een van onze medewerkers bent behandeld. Laat het ons dan weten! Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en proberen deze binnen twee weken op te lossen. De klachtenregeling is niet bedoeld voor een reparatieverzoek of het melden van overlast.

Overige meldingen

Heeft u een reparatieverzoek of vragen over lopende repartieverzoeken? Meld dit bij de aannemer. Ervaart u overlast? Download het overlastregistratieformulier op onze website.

Hoe meld ik een klacht?

Vermeld in uw brief of e-mail altijd:

Klacht (niet) opgelost en/of niet tevreden? Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Het kan zijn dat WoonInvest uw klacht niet naar tevredenheid oplost. Voorheen kon u terecht bij de Klachtencommissie, vanaf 1 april 2018 kunt u de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland inschakelen (www.gcwzh.nl). Dit is een onafhankelijke commissie, waarvan de leden niet verbonden zijn aan WoonInvest. De commissie spreekt haar oordeel uit over geschillen tussen woningcorporaties en huurders.

Contactgegevens GCWZH

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP DORDRECHT

085-21002 44
(maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur)
info@gcwzh.nl

De Geschillencommissie mag niet alles behandelen

Er zijn enkele zaken die de Geschillencommissie niet kan behandelen omdat de overheid hiervoor aparte instanties heeft ingesteld. Hierbij moet u denken aan meningsverschillen over de hoogte en samenstelling van de huurprijs en de servicekosten. In voorkomende gevallen kunt u zich in dit geval wenden tot de Huurcommissie. Het adres van de Huurcommissie is:

Postbus 16495
2500 BL Den Haag
1400

Voor klachten over de uitvoering van de woonruimteverdeling kunt u terecht bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden (RKWH).

Documenten