mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Klachten

Bij WoonInvest willen we graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten we ons dagelijks voor in. Toch kunnen er dingen misgaan of zijn er mogelijk bij u als huurder andere verwachtingen bij onze dienstverlening. Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld bent, of heeft u een klacht over bijvoorbeeld de afhandeling van een klacht? Laat het ons weten! Op deze wijze willen wij klantgerichter en efficiënter met meldingen omgaan. We zien uw klacht als een waardevolle tip en een kans om de dienstverlening te verbeteren.

Wat is een klacht?

Een klacht kunt u melden over beslissingen die door WoonInvest zijn genomen en waar u het gemotiveerd niet mee eens bent.
Reparatieverzoeken en andere vragen lopen via de normale kanalen zoals internet en telefoon. Als er in de woning iets kapot gaat is dit geen klacht en kunt u dit doorgeven via het formulier, per e-mail algemeen@wooninvest.nl of telefonisch doorgeven aan onze afdeling Klantenservice via telefoonnummer 070 301 11 00. De medewerkers van deze afdeling handelen dan verder uw reparatieverzoek af en nemen zonodig contact met u op.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Belangrijk is dat u altijd uw klachten meldt. Dat kan op een van de volgende manieren:

Vermeld in uw brief of e-mail altijd:

Bent u niet tevreden met de oplossing die WoonInvest u biedt?

Natuurlijk doen wij er alles aan om tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en bent u niet tevreden over ons voorstel, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie waar huurders hun klacht of geschil ter beoordeling kunnen voorleggen.

U schrijft aan de Klachtencommissie

Deze onderzoekt uw klacht. Dit betekent allereerst dat ze WoonInvest om een schriftelijke reactie vraagt. Vervolgens kan de Klachtencommissie u uitnodigen voor een hoorzitting om uw klacht toe te lichten. Op deze hoorzitting is WoonInvest ook aanwezig om te reageren. De commissie hoort dus beide partijen, u en WoonInvest. U kunt zich tijdens de behandeling van uw klacht laten begeleiden door een adviseur, bijvoorbeeld een vriend of familielid. Op de hoorzitting mag u maximaal twee personen meenemen.

De Klachtencommissie kan ook besluiten dat WoonInvest zelf uw klacht dient op te lossen. U ontvangt hiervan dan wel schriftelijk bericht.

Waar en hoe dient u uw klacht in?

Uw klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij:

Klachtencommissie WoonInvest

Postbus 1124
2260 BC  Leidschendam
secretariaat@wooninvest-klachtencommissie.nl

De Klachtencommissie mag niet alles behandelen

Er zijn enkele zaken die de Klachtencommissie niet kan behandelen omdat de overheid hiervoor aparte instanties heeft ingesteld. Hierbij moet u denken aan meningsverschillen over de hoogte en samenstelling van de huurprijs en de servicekosten. In voorkomende gevallen kunt u zich in dit geval wenden tot de Huurcommissie. Het adres van de Huurcommissie is:

Postbus 16495
2500 BL Den Haag
1400

Voor klachten over de uitvoering van de woonruimteverdeling kunt u terecht bij de klachtencommissie woonruimteverdeling in uw gemeente.

Documenten