WoonInvest wil haar huurders graag iets extra’s bieden en heeft daarom het concept Investpunten ontwikkeld. Achtergrond van dit concept is het belonen van goede huurders.

Huurders van woonruimte kunnen automatisch Investpunten sparen. Deze punten vertegenwoordigen een bepaalde waarde in euro’s die in de webwinkel ingewisseld kunnen worden voor verschillende cadeaubonnen. Mogelijk kunnen de punten ook, in overleg met WoonInvest, ingezet worden voor aanpassingen- en/of verbeteringen in uw woning of woonomgeving.

WoonInvest gaat betrokkenheid van huurders bij onze organisatie, de buurt en de woning belonen. Met Investpunten gaan wij uit van partnerschap tussen WoonInvest en haar huurders. Het sparen van punten start op de 1e van de maand volgend op de maand waarin u zich opgegeven heeft.

Hoe kan ik mij aanmelden om Investpunten te sparen?

Heeft u al inloggegevens?
Log in op www.wooninvest.nl. Ga in het menu mijn gegevens naar het item Investpunten. Hier kunt u zich aanmelden voor het sparen van Investpunten.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Klik linksboven op de knop inloggen. Onderaan deze pagina kunt u zich vervolgens aanmelden. Bij het aanmelden wordt u gevraagd of u Investpunten wilt sparen.

Saldo bekijken

U kunt het door u gespaarde aantal Investpunten bekijken door in te loggen op www.wooninvest.nl en vervolgens in het menu mijn gegevens het item Investpunten aan te klikken.

U kunt Investpunten als volgt sparen

Waarvoor Hoeveel Hoe vaak Toelichting
Woonduur 5 Investpunten Per maand Voor iedere volledige maand na aanmelding
Machtiging voor het automatisch betalen van de huur 10 Investpunten Per maand Automatische incasso mag niet worden gestorneerd
U heeft een serviceovereenkomst gering- en dagelijks onderhoud 15 Investpunten Per maand
Buitengewone betrokkenheid bij woning en woonomgeving 30 Investpunten Per maand voor actief lidmaatschap van een bewonerscommissie en/of bestuurslidmaatschap van de huurdersvereniging

Verzilveren Investpunten

U kiest zelf het moment waarop u uw opgespaarde Investpunten verzilvert. Het minimum aantal te verzilveren Investpunten is vastgesteld op 1000 punten (€ 50,-).

Het verzilveren van Investpunten verloopt heel eenvoudig. Eenmaal per jaar krijgt u een brief over de jaarlijkse huurverhoging. Wij doen daar het overzicht van het aantal opgebouwde Investpunten bij. Verder kunt u op ieder gewenst moment de actuele stand opvragen bij de afdeling Klantenservice en via onze website met uw persoonlijke inlogcode.

Opgebouwde Investpunten vertegenwoordigen een bepaalde waarde in euro’s die in de webwinkel op www.wooninvest.nl ingewisseld kunnen worden voor een cadeaubon naar keuze. Mogelijk kunnen de punten ook, in overleg met WoonInvest, ingezet worden voor aanpassingen- en/of verbeteringen in uw woning of woonomgeving. Heeft u ideeën qua besteding van uw punten dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice. Punten kunnen ook meegenomen worden bij verhuizing naar een andere woning van WoonInvest.

Investpunten verspelen

U raakt uw Investpunten kwijt op het moment dat wij een serieuze overlastklacht registreren in ons klachtenregistratiesysteem op uw adres. Na één jaar geen overlast veroorzaakt te hebben kunt u zich weer opnieuw aanmelden om Investpunten te gaan sparen.

Hoe kan ik mij aanmelden om Investpunten te gaan sparen?

Krijg ik Investpunten vanaf het moment dat ik een woning huur bij WoonInvest?

Nee, vanaf het moment van aanmelding begint de puntentelling op de 1e van de volgende maand.

Waarmee kan ik allemaal punten sparen?

Investpunten zijn te sparen door onder meer; woonduur, machtiging voor het automatisch betalen van de huur, het hebben van een serviceovereenkomst en buitengewone betrokkenheid bij woning en woonomgeving.

Als ik nog geen actief lid ben van een bewonerscommissie, hoe kan ik dit worden en hiermee punten gaan sparen?

Als u contact opneemt met de afdeling Klantenservice van WoonInvest 070 301 11 00 verwijzen zij u door naar de desbetreffende rayoncoördinator. Die kan de mogelijkheden met u bespreken.

Zijn mijn Investpunten inwisselbaar voor geld?

Nee, Investpunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Mag ik mijn Investpunten weggegeven?

Nee, de Investpunten zijn niet overdraagbaar aan derden.

Wanneer krijg ik 50 extra Investpunten bij aanmelding.

Alleen wanneer u zich aanmeldt via de website www.wooninvest.nl.

Waar kan ik zien wat mijn huidige saldo is?

U kunt op ieder gewenst moment de actuele stand opvragen bij de afdeling Klantenservice en via onze website met uw persoonlijke inlogcode. Daarnaast ontvangt u jaarlijks uw overzicht van het aantal opgebouwde punten per brief.

Ik heb mij aangemeld voor automatische incasso. Wanneer krijg ik mijn extra punten?

Op het moment dat WoonInvest het contract ondertekend retour heeft ontvangen, worden de extra punten aan het einde van die maand automatisch verwerkt.

Ik heb mij aangemeld voor het serviceovereenkomst. Wanneer krijg ik mijn extra punten?

Op het moment dat WoonInvest het contract ondertekend retour heeft ontvangen, worden de extra punten aan het einde van die maand automatisch verwerkt.

Ik heb geen internet. Hoe ik toch in aanmerking komen voor de extra 50 punten?

U kunt zich aanmelden op een willekeurige computer met een internetverbinding. In de hal van WoonInvest staan twee internetzuilen waar u zich ook kunt aanmelden.

Ik heb problemen met aanmelden op de website van WoonInvest of ben mijn inloggevens kwijt waardoor ik niet kan inloggen, wat moet ik nu doen?

U kunt in beide gevallen contact opnemen met de Klantenservice en zij helpen u verder.
Het kan zijn dat uw banknummer nog niet bekend is bij WoonInvest. Het banknummer is van belang bij het aanvragen van inloggevens om uw persoonsgegevens te kunnen verifiëren.

Hoeveel punten mag ik per keer inwisselen?

Dit is door u vrij te bepalen. Het minimum aantal te verzilveren Investpunten is vastgesteld op 1000 punten (€ 50,-).

Hoe kan ik mij afmelden wanneer ik geen punten meer wil sparen?

Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen.

Kan ik mijn Investpunten ook kwijt raken?

U raakt uw Investpunten kwijt op het moment dat wij een serieuze overlastklacht registeren in ons klachtenregistratiesysteem op uw adres. Na één jaar geen overlast veroorzaakt te hebben kunt u zich weer opnieuw aanmelden om te gaan sparen.

Wat als ik ga verhuizen?

Als u gaat verhuizen naar een andere woning van WoonInvest, dan kunt u de gespaarde punten gewoon meenemen. Gaat u verhuizen naar en woning die geen eigendom is van WoonInvest, dan komen de punten te vervallen. Heeft u bij verhuizing een saldo van minimaal 1000 Investpunten, dan kunt u deze natuurlijk gewoon verzilveren voor een cadeaubon.

Contact

Bezoekadres

Charlotte van Pallandtlaan 2
2272 TR Voorburg

Postadres

Postbus 163
2270 AD Voorburg

Algemene nummers

T 070 301 11 00

Om het gebruiksgemak van deze website te verhogen gebruiken wij cookies. Als u deze website bezoekt, gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.